ELZ Leuven Noord - Oprichting Zorgraad - Cluster Gezondheidszorg

Beste,

In het kader van de hervorming van de eerste lijn (Vlaamse regering) zijn we in de regio al een hele tijd bezig met de oprichting van de eerstelijnszone: een afgebakend gebied van gemiddeld 100.000 inwoners waarbinnen de partners uit de gezondheidszorg, de welzijnszorg en de lokale besturen de krachten bundelen en hun werk beter op elkaar afstemmen.

Eerstelijnszone Leuven Noord wordt gevormd door Haacht, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Rotselaar en Holsbeek. Eind 2017 hebben meer dan 80 partners zich reeds geëngageerd om mee werk te maken van de uitbouw van deze eerstelijnszone. Sindsdien hebben we niet stil gezeten: we lieten ons inspireren door noden en bekommernissen vanuit de praktijk op het vlak van samenwerking, en op basis daarvan schreven we onze missie en visie. Deze legden we voor aan een brede groep van betrokken actoren in de eerste lijn (veranderforum). Op deze manier hopen we stap voor stap samen te bouwen aan het netwerk en het verbeteren van de samenwerking.

Een volgende stap waarvoor we staan is de oprichting van een zorgraad. Die raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van 4 clusters: lokale besturen / gezondheidszorg / welzijn / persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag.

In de cluster ‘gezondheidszorg’ worden alle medische en paramedische beroepen uit de eerste lijn en de zorgaanbieders uit de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg vervat. Vanuit deze cluster kunnen maximaal 6 mensen afgevaardigd worden naar de zorgraad. We hopen op een representatieve vertegenwoordiging, dus daar horen uiteraard ook zelfstandige zorgaanbieders bij. Als deelnemer aan de zorgraad vertegenwoordig je niet (enkel) je eigen beroep, maar de hele eerstelijns-gezondheidszorg. Op die manier realiseer je mee de doelstellingen van de eerstelijnszone.

Op de bijeenkomst van het veranderforum die gepland staat op donderdag 23 mei brengen we zoveel mogelijk geïnteresseerden samen en gaan we aan de slag met elke cluster. Je kan je alvast inschrijven via deze link. We verwachten hier alle eerstelijnszorgaanbieders die zich mee willen inzetten om de werking van de eerstelijnszone vorm te geven; zeker en vast niet enkel de mensen die zich eventueel kandidaat willen stellen voor de zorgraad.

Het kan interessant zijn om de oprichting van de zorgraad alvast eens te agenderen op een informatie- of overlegmoment met de eigen beroepsgroep. Neem hiervoor -indien gewenst- gerust contact op met het veranderteam via vt.leuvennoord@gmail.com.

Vriendelijke groeten namens het veranderteam

 

image.png

Datum:
Uur:
19.30 uur
Adres:
De Rozerie - Pater Damiaanstraat 39 - 3120 Tremelo
Organisator:
Anderen
Type:
Overleg
Accreditatie aangevraagd:
Ja

Overige activiteiten