Workshop APINTO - Farmaceutische zorg bij de nieuwe antidiabetica - Leuven

Dit jaar snijdt IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) een brandend actueel onderwerp aan nl. de nieuwe antidiabetica. Wie na de hoorcolleges over geneesmiddelen bij diabetes graag nog deze moeilijke en uitgebreide materie verder wil inoefenen is bij APINTO aan het juiste adres. We spitsen ons daarbij in het bijzonder toe op de incretinemimetica (bijv. Trulicity®), de gliptines (bijv. Januvia®) en de gliflozines (bijv. Jardiance®). Aan de hand van casussen werken we rond de bijzondere aandachtspunten, innamemomenten en nevenwerkingen van deze nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast kijken we nog naar de nierfunctie en potentiële interacties. Ook zal er de nodige aandacht worden besteed aan therapietrouw en de implementatie van het voortraject diabetes, dat nog maar heel recent werd goedgekeurd.


Concreet leert u onder het toeziend oog van een moderator met de interactieve tool werken. In een
paar muisklikken bezorgt deze tool u de gewenste informatie over eerste uitgifte begeleiding,
patiënteducatie, therapietrouw, posologie, interacties, … . U krijgt ook nog een handig boekje ter
beschikking als naslagwerk. Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met De Westvlaamse
apothekersvereniging. Het lesmateriaal werd nagelezen door Prof. Christophe De Block (UZ
Antwerpen) en Prof. Hans De Loof (UAntwerpen).

Prijs
Deelname aan deze APINTO is gratis voor ingeschrevenen van de IPSA-jaarcyclus 2018.  Niet ingeschrevenen betalen € 50 (excl. BTW).

Accreditatie
Er werden voor deze activiteit 4 punten in domein B aangevraagd.

Schrijf je hier in

Datum:
Uur:
20.00 uur
Adres:
Gasthuisberg - Herestraat 49 - 3000 Leuven - ON2 seminarielokaal HP 1
Organisator:
IPSA
Type:
Workshop

Overige activiteiten