Zorgstrategische planning binnen de eerstelijnszone

In gesprek met Dirk Dewolf en Margot Cloet

Eerstelijnszones op kruissnelheid!
De eerstelijnszones beginnen steeds meer concreet vorm te krijgen. In heel wat veranderteams, veranderfora en nu ook zorgraden hebben lokale apothekers zich actief geëngageerd. Samen met andere zorgverleners, partners uit de welzijnssector en afgevaardigden tekenen ze het zorg-landschap van hun regio uit. Ook de zorgorganisaties spelen een belangrijke rol en lichten vanavond hun visie toe. Tijd voor een update en ervaringsuitwisseling!

In gesprek met Dirk Dewolf en Margot Cloet
Dirk Dewolf
administrateur-generaal Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

Margot Cloet
gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

Voor wie?
Deze avond richt zich op alle apothekers uit heel Vlaanderen en Brussel die actief zijn in een eerste-lijnszone óf zich sterk betrokken voelen bij deze materie óf meer willen weten over die werking …

Praktisch
Doelstelling van dit initiatief is actuele informatie te krijgen uit de eerste hand, ook al eens te kijken naar zorgstrategische planning én ervaringen te delen met collega’s die elders actief zijn. De avond is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen na inschrijving.

Programma
20u15 - Verwelkoming en situering - Hilde Deneyer (VAN)
20u20-21u00 Hervorming eerste lijn - Dirk Dewolf (VAZG)
21u00-21u30 Visie Zorgnet-Icuro - Margot Cloet
21u30-22u15 Q&A + ervaringen uit de praktijk - Deelnemers, moderator H. Deneyer
22u15-... Netwerkmoment bij receptie

Deelnemen
Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht.

schrijf je nu in

Datum:
Uur:
20.00 uur
Adres:
KAVA Congrescentrum - Consciencestraat 41 - 2018 Antwerpen
Organisator:
VAN
Type:
Infosessie
Accreditatie aangevraagd:
Ja

Overige activiteiten