Doctoraatsonderzoek

doctoraat
28 mei 2019
Joke Wuyts onderzocht in het kader van haar doctoraat (onder supervisie van Prof. Veerle Foulon, KU Leuven) twee vormen van voortgezette farmaceutische zorg om oudere patiënten met polyfarmacie te begeleiden bij hun medicatiegebruik.

In de SIMENON-studie voerden 56 apotheken in België een medicatienazicht uit voor 453 patiënten. Er werd aangetoond dat met deze dienst geneesmiddel-gebonden problemen gedetecteerd en opgelost kunnen worden (1,2). Naast de effectiviteit van de dienst, werd ook onderzocht hoe deze dienst succesvol en duurzaam geïmplementeerd kan worden in de apotheek (3). Het doel is om, op basis van dit onderzoek, medicatienazicht te laten erkennen en vergoeden als nieuwe vorm van voortgezette farmaceutische zorg. KU Leuven, UGent, ULB en APB alsook de beroepsverenigingen waaronder BAF werkten samen aan dit onderzoek.

De tweede dienstverlening bestaat uit medicatiebegeleiding na ziekenhuisontslag door de huisapotheker. Nog steeds is ziekenhuisontslag een risicovolle periode op vlak van medicatie (4). De huisapotheker kan door een uitgebreide medicatiebegeleiding na ontslag een verschil maken voor de patiënt en heel wat medicatiefouten onderscheppen. Echter, om deze taak ten volle te kunnen opnemen, zijn er tijdens dit doctoraat bouwstenen aangereikt. Zo werd een ontslagbrief voor de apotheker ontworpen dat naast medicatie-informatie (waaronder medicatiewijzigingen) ook administratieve gegevens en medicatiegegevens bevat (5). Een analyse van het wettelijk kader toont aan dat deze informatie gedeeld kan worden met de huisapotheker (6). Ten tweede werd een opleiding voor apothekers ontwikkeld rond medicatiebegeleiding na ziekenhuisontslag. Daarnaast werd in samenwerking met BAF, VAN en VZA een programma ontwikkeld voor medisch farmaceutisch overleg met zorgverleners uit de eerste- en tweedelijn (7). Dit programma biedt financiële en inhoudelijke ondersteuning om knelpunten bij ziekenhuisopname en ontslag te bespreken en gezamelijke verbeterprojecten op te starten.

Recent hebben verschillende ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zich geëngageerd deel te nemen aan de enveloppeactie (8,9). Deze actie van BAF en KOVAG heeft tot doel de informatieoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de huisapotheker te verbeteren. Hierbij wordt ook in kaart gebracht welke medicatiebegeleiding apothekers aanbieden na ziekenhuisontslag en met welke problemen apothekers geconfronteerd worden. 

  1. Wuyts J, Maesschalck J, De Wulf I, Foubert K, Boussery K, De Lepeleire J, Foulon V. Studying the Impact of a Medication Use Evaluation by the Community Pharmacist (SIMENON). BMC Health Serv Res. 2018;18:623. DOI: 10.1186/s12913-018-3440-z

  2. Lelubre M, Wuyts J, Maesschalck J, Duquet N, Foubert K, Hutsebaut C, Moullin J, De Wulf I, Boussery K, Foulon V, De Vriese C. Implementation study of an intermediate medication review in Belgian community pharmacies. Res Soc Adm Pharm. 2018;(March):0–1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2018.09.002

  3. Foulon V, Wuyts J, Desplenter F, Spinewine A, Lacour V, Paulus D, De Lepeleire J. (2018). Problems in continuity of medication management upon transition between primary and secondary care: patients’ and professionals’ experiences. Acta Clinica Belgica, 1–9. DOI: https://doi.org/10.1080/17843286.2018.1483561

  4. Wuyts J, Vande Ginste M, De Lepeleire J, Foulon V. Discharge report for the community pharmacist: development and validation of a prototype. Accepted for publication in Res Soc Adm Pharm. 2019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2019.04.049

  5. Wuyts J, Goffin T, De Lepeleire J, Foulon V. Informatie-uitwisseling met de huisapotheker: wat kan en wat mag? Accepted for publication in Tijdschrift van Geneeskunde

  6. https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/geneesmiddelen/medisch-farmaceutisch-overleg/Paginas/goedgekeurde-kwaliteitsbevorderende-programma.aspx 

  7. https://baf.be/enveloppeactie 

  8. https://www.kovag.be/index.php?page=232&detail=4297 

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.