Eerstelijnszone - update

ELZ-update
10 december 2018
De eerstelijnszones zijn gevormd. Wat nu?

Nu de eerstelijnszones bepaald zijn, vraag je je misschien af wat dit voor jou betekent als apotheker. En wat jouw rol hierin (nog) kan zijn. 

Wij bij BAF willen de huisapotheker verankerd zien in elke eerstelijnszone. En daar hebben we jou - nog steeds -  voor nodig. We laten graag enkele collega-apothekers aan het woord. Ze vertellen hoe zij hun engagement in de eerstelijnszone ervaren en het belang ervan.

Marc Naegels, apotheker uit Tremelo

"Ons zorglandschap evolueert razendsnel. Als apotheker merk je dat in heel veel aspecten van je beroep. Dat we een teamspeler zullen worden lijkt evident, maar de apotheek is nu nog teveel een “stand alone” in de zorg. Daarom wil ik, de komende jaren, mijn praktijk inbedden in het sociale weefsel rondom mij. Een engagement in de eerstelijnszone (ELZ) ligt dan ook voor de hand.
Na een aantal vergaderingen ben ik nog altijd even enthousiast: je leert nieuwe geëngageerde mensen kennen, je raakt vertrouwd met hun “zorgwereld” en hun jargon, je begrijpt waarom sommige toestanden zijn zoals ze zijn, je ontdekt samen wat beter kan en last but not least help je de apotheker op de kaart te zetten als waardevolle partner in de eerstelijnszorg.
Mocht het ondertussen al wat kriebelen, er is zeker nog plaats voor meer collega’s."
 

Nele Vleugels, apotheker uit Linden (Lubbeek)

“Donderdag 29 november was de eerste bijeenkomst van het veranderforum van Leuven Zuid.  De lijnen waarbinnen gewerkt zal worden werden afgetoetst. Gebruikte terminologie, missie en visie, vertegenwoordiging en eventuele preliminaire acties werden besproken. Mij viel vooral op hoeveel verschillende partners er betrokken zijn bij de eerstelijn, die allemaal hun belangen willen verdedigen en hun zegje willen doen. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we ons als apotheker duidelijk profileren, om niet over het hoofd te worden gezien. Het begrip ‘huisapotheker’ dient zeker aanwezig te zijn in de lijst met gebruikte termen en begrippen (sommige partners hadden zelfs nog nooit van de huisapotheker gehoord!).”

 

BAF helpt je verbinden met je collega's

BAF draagt lokale samenwerking en een goede onderlinge relatie tussen huisapothekers hoog in het vaandel. We namen in 2018 al initiatief om lokale kringen op te richten met een eigen werkingsbudget. In 2019 willen we deze kringwerking versterken samen met lokaal geëngageerde apothekers in elk van de 11 Vlaams-Brabantse eerstelijnszones. Op die manier bieden wij jou de kans om contacten te leggen met collega’s uit je eigen eerstelijnszone, hen beter te leren kennen, en samen met hen deel te nemen aan lokale en Vlaamse projecten en initiatieven.

BAF ondersteunt jou hierbij en voorziet een werkingsbudget per apothekerskring. Voor meer informatie, contacteer leen.gyselaers@baf.be of hou zeker onze nieuwsbrief en/of website in de gaten.

Nog vragen? Contacteer onze dienst beroepsontwikkeling: 

016 23 88 19 of of mail naar: leen.gyselaers@baf.be