Enquête over de tewerkstelling in de apotheek

enquête
26 oktober 2018
Doel: de situatie op het terrein van werknemers en werkgevers in de sector objectiveren.

De Economische dienst van APB lanceerde een belangrijke rondvraag over de tewerkstelling in de apotheek. Ben je titularis, adjunct, assistent, administratief medewerker...? Welke functie je ook uitoefent in de apotheek, deze enquête is voor jou bestemd (de vragenlijst is dynamisch en verschilt naargelang de functie van wie ze invult). 

Het doel: de situatie op het terrein van werknemers en werkgevers in onze sector objectiveren. De resultaten van deze enquête zullen door de teams van APB gebruikt worden in hun communicatie naar andere betrokken partijen (politiek, administratie) met het oog op de beroepsverdediging. Jouw deelname is cruciaal: je krijgt de kans om je uit te spreken en de resultaten zullen richtinggevend zijn voor onze beroepsverdediging. 

 

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.