Ken jij onze Raad van Bestuur al?

Andreas
02 juli 2019
Wie is wie bij BAF? Wie zet mee de strategische lijnen uit? Maak kennis met onze leden van de raad van bestuur.

Wie zijn de leden van de raad van bestuur van BAF? Waarom kozen zij voor dit mandaat? Welke rol nemen ze op? Apotheker Andreas Ghijselings is secretaris binnen de raad van bestuur en licht toe wat zijn rol inhoudt.

BAF: Dag Andreas. Kan je kort even schetsen wat jouw rol is binnen de raad van bestuur van BAF?

Andreas: "Als secretaris draag ik een pro forma titel die door een goed en gezond dagelijks bestuur van het BAF-huis beperkt is. De voornaamste verdiensten voor de goede gang van zaken van BAF liggen bij Hilde en Dorothy. Binnen de raad van bestuur van BAF zijn de rollen ongeveer gelijk verdeeld. Mijn engagement en enthousiasme zijn mijn belangrijkste bijdragen. Het is een rol die ik opneem uit overtuiging. Dit om op mijn eigen manier de versplintering binnen de beroepsgroep van apothekers verder tegen te gaan.
Samen sterk, elk op onze eigen manier."

"Als plaatsvervangend Bondsraadslid mag ik als afgevaardigde vanuit BAF ook de stem van onze leden vertolken bij APB. Ik zetel ook in de Financiële commissie bij APB en ik ben afgevaardigde voor BAF in de raad van bestuur van FARMA VZW, deze vereniging is de organisator van de beurs en de sponsor van het boek zelfzorgadviezen."

BAF: Waarom ben je dit engagement als bestuurslid aangegaan?

Andreas: "Door de snel veranderende apothekerswereld. Goedgelovig dat we als beroepsgroep nog het verschil kunnen maken. Omdat deontologie cruciaal moet blijven in ons advies. Omdat mensen misleiden en aanzetten tot consumptie niet behoort tot de kerntaak van de apothekers."

Ik geloof in groepsdynamiek. Ik geloof dat we dankzij de innovatieve ideeën die we uitwerken en implementeren in onze officina's lokaal als zelfstandigen kunnen overleven, eventueel binnen associaties. Ik geloof dat we door soms dure technologieën te delen ons kunnen versterken in de uitoefening van ons beroep. Door als huisapothekers de nieuwe taken op te nemen die een patiënt lokaal van ons verwacht. Met een correcte vergoeding ten aanzien van de (tijds)investeringen.

Omdat ik fier wil zijn om apotheker te zijn. Omdat ik de jonge studenten farmacie een toekomst wil geven
zoals ik die voor ogen had toen ik eraan begon.

BAF: Hoe zou jij de meerwaarde van de raad van bestuur omschrijven? Voor jezelf en voor onze leden.

Andreas: "Ik kan enkel maar mijn dagelijkse praktijkervaringen delen. Praktijkervaringen die me continu aanzetten tot nadenken over hoe ik de toekomst van het beroep zie. We moeten dynamische en rendabele antwoorden blijven bieden op de vragen van de patiënten die zich steeds vaker als consument aanbieden.
Als raad van bestuur moeten we deze praktijkervaring omzetten in een theoretische missie. Daarop moeten
we dan een visie enten die we dan verder willen delen met de andere leden van het korps. De leden
zouden ze dan hapklaar moeten kunnen omzetten in hun eigen praktijk."

BAF: Waarom zou iemand zich kandidaat moeten stellen om deel te nemen aan de raad van bestuur?

Andreas: "Eendracht maakt macht. Hoe meer vreemde spelers er op ons terrein komen meespelen, hoe complexer de uitoefening van het beroep zal worden. Door samen te werken, de krachten te bundelen en door te tonen dat door al onze individuele sterktes in te zetten we een topteam kunnen zijn. Op ons domein en met ons intellectueel, empatisch kapitaal kunnen we als we juist worden opgesteld bijzonder ver komen!"

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.