Onderzoeksproject: Dementie? Beweeg!

dementie
25 juni 2018
Hogeschool UCLL doet een onderzoek naar het belang van bewegen bij 65-plussers met dementie in de beginfase van hun ziekte.

Beweging speelt een belangrijke rol in de behandeling van dementie. Beweging vertraagt het ziekteproces, stimuleert het geheugen, vergroot de zelfredzaamheid, en verbetert de stemming, het slaappatroon en het evenwicht. Mensen met dementie hebben er dus alle baat bij om voldoende te bewegen. Jammer genoeg weten we uit onderzoek en praktijkobservaties dat mensen met dementie te weinig bewegen.

Hier wil de hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) verandering in brengen. UCLL heeft 2 beweegprogramma’s samengesteld voor 65-plussers met dementie in de beginfase van hun ziekte. De kwaliteit en haalbaarheid van deze programma’s worden getest bij personen met dementie in hun thuisomgeving. Bijkomend wordt de invloed van de programma’s op de zelfredzaamheid van de personen met dementie onderzocht.

UCLL zoekt deelnemers voor deze studie, die van start gaat in september 2018.

Meer info over de studie en de criteria voor deelname kunnen geraadpleegd worden op https://www.ucll.be/exergames.

Of mail: katrien.verhoeven@ucll.be.