Oprichting van Zorgraden

zorgraad
05 maart 2019
Zetel jij binnenkort in de Zorgraad van jouw eerstelijnszone?

Je kan er niet omheen: de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen is volop aan de gang. Via de veranderfora en veranderteams van de verschillende eerstelijnszones, wordt er gewerkt aan de oprichting van Zorgraden die tegen 2020 een feit moeten zijn. 

Per eerstelijnszone wordt er een Zorgraad opgericht. Je kan dit het best omschrijven als een soort raad van bestuur van de eerstelijnszone. Binnen die Zorgraad worden de beslissingen op vlak van zorg genomen, uiteraard in afstemming met de praktijk van die regio.

Voor BAF, maar ook volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, is de apotheker een verplichte partner in het reorganisatietraject van de eerste lijn. Heb je interesse om mee de zorg van de toekomst te bepalen? Op dit moment kan je je nog altijd kandidaat stellen voor een zorgraad van jouw regio. Neem contact op met collega Leen Gyselaers. Zij brengt je op de hoogte van wat er mogelijk is en welke stappen je moet ondernemen. 

Voor alle informatie over de eerstelijnszone en de hervorming van de eerstelijnszorg kan je terecht op website eerstelijnszone.be

Nog vragen? Contacteer onze dienst beroepsontwikkeling: 

016 23 88 19 of of mail naar: leen.gyselaers@baf.be