Samenwerken in de zorg

samenwerken-in-de-zorg
14 februari 2019
Dankzij de steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werden binnen het project ‘Samenwerken in de Zorg’ een stappenplan en handboek uitgewerkt als extra impuls om samenwerking in de gezondheidszorg te bevorderen. 

In kader van de reorganisatie van de eerste lijn, kreeg de Federatie Vrije Beroepen de opdracht van Minister Vandeurzen om modellen voor geïntegreerde praktijkvoering bij zelfstandig zorgverstrekkers uit te werken. In een volgende fase werkten zij de juridische vertaling, deontologische, organisatorische en persoonlijke aspecten uit om een kwalitatieve samenwerking op te bouwen waarin de kwaliteit, deelname en keuzevrijheid van de persoon met een zorgnood centraal staat.
Een enquête (Federatie Vrije Beroepen, 2018) bij meer dan duizend zorgverstrekkers, toonde aan dat reeds meer dan drie op vier zorgverstrekkers samenwerken. 

“Volgens een recente enquête van de Federatie Vrije Beroepen werken al meer dan 3 op 4 zelfstandige zorgverstrekkers effectief samen met andere zorgverstrekkers, maar ook met ziekenhuizen en diensten als de centra algemeen welzijnswerk. Dat lijkt misschien een evidentie, maar is het vaak niet. Verschillende visies of gewoontes, deontologische regels en financiële drempels maken dat het verhogen van samenwerking een belangrijke uitdaging kan zijn. Nochtans is de mentale switch er, en dit dankzij de constructieve dialoog tussen beleidsmakers en zelfstandige zorgverstrekkers, niet het minst binnen de Federatie Vrije Beroepen,” aldus Hilde Deneyer, apotheker en voorzitter van het overleg zelfstandige zorgverstrekkers van de Federatie.

De Federatie Vrije beroepen bundelden hun werk in:

  • een stappenplan dat als leidraad kan dienen bij het uitwerken van een sterke samenwerking. 
  • een handboek dat je tools aanreikt om de samenwerking succesvol aan te gaan of te versterken. Het handboek kost 34 euro. Ben je lid van de Federatie Vrije Beroepen? Dan krijg je maar liefst 30% korting. 

De resultaten van de enquête en alle verder informatie, vind je terug op de website van de Federatie Vrije Beroepen

 

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.