SaniMemorix

sanimemorix
21 september 2018
Op vrijdag 21 september, Werelddag Dementie, start de campagne SaniMemorix.

Op vrijdag 21 september 2018, wordt een publiekscampagne gelanceerd onder de naam SaniMemorix om aandacht te vragen voor de relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen. Die relatie is echter maar zeer beperkt bekend.

Materiaal

Het campagnemateriaal bestaat uit een grote doos met het logo van Sanimemorix, die gevuld is met bijsluiters waarop uitleg staat over de levensstijlfactoren die de ontwikkeling van dementie doorheen de levensloop beïnvloeden. 

SaniMemorix

 

Materiaal: hoe gebruiken?

De campagne richt zich op personen van middelbare leeftijd, maar het is nooit te vroeg of te laat om je gezondheid te verbeteren en cognitieve achteruitgang voor te zijn. Zet het campagnemateriaal duidelijk zichtbaar in je apotheek en spreek mensen uit de doelgroep aan, vraag ze wat zij weten over de preventie van dementie en geef hen tips over hoe ze hun kans op de ontwikkeling van dementie kunnen verkleinen!

Op de bijsluiter en de bijhorende website kunnen ze alle informatie terugvinden. 
Lees ook onze briefing over de campagne in de apotheek na. 

Niet helemaal zeker over hoe je het materiaal kan presenteren? In deze video kan je inspiratie vinden over hoe je het materiaal kan aanbieden.

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.