Inleiding in de palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning (Panal) - Leuven

Inhoud
Wat is palliatieve zorg? Hoe is palliatieve zorg georganiseerd? Het netwerk en de MBE (multidisciplinaire begeleidingsequipe), palliatief verlof, de thuiszorgpremie… komen aan bod. Verder is er aandacht voor de wetgeving over palliatieve zorg, de patiëntenrechten en euthanasie. Er wordt uitleg gegeven over de (on)mogelijkheden van de wetgeving rond het levenseinde en aan het belang van het proces dat voorafgaat aan vroegtijdige zorgplanning. Er wordt stilgestaan bij misverstanden over wilsverklaringen, hoe vinden van juiste en toegankelijke informatie, welke doorverwijsmogelijkheden zijn er, stilstaan bij wat vroegtijdige zorgplanning écht betekent.

Meer info volgt later

Datum:
Uur:
20.00 uur - 22.00 uur
Adres:
BAF - Kon. Leopold I-straat 24 - 3000 Leuven
Organisator:
BAF
Type:
Opleiding