IPSA | Actua: SOS bij slaapstoornissen - Hoorcollege

IPSA 2023: Jaarcyclus Apotheker

Actua: SOS bij slaapstoornissen - Hoorcollege

Leerdoelen:

  • Inzicht in de fysiologie van de slaap
  • Geven van advies i.v.m. een correcte slaaphygiëne
  • Kennis over de benzodiazepines: werking, farmacokinetiek, ongewenste effecten,...
  • Aanleren hoe de afbouw van benzodiazepines aangepakt kan worden

Spreker: Prof. An Mariman

Accreditatie: nog te bepalen

Inschrijven via het IPSA-leerplatform: www.ipsa.be.

Bekijk hier de volledige folder over de jaarcyclus Apotheker.

Datum:
Uur:
19u15 - 22u15
Adres:
UZ Gasthuisberg, O&N2, BMW1 - Herestraat 49, 3000 Leuven
Organisator:
IPSA
Type:
Cursus