Palliatieve zorg: Pijn en comfortzorg, medicatie en omrekeningen (Panal) - Leuven

Inhoud
We besteden aandacht aan de definitie van pijn, de soorten pijn, pijnmeting, pijntrappen, verschillende soorten medicatie (waaronder morfine, co-analgetica en adjuvante stoffen) en het gebruik van de spuitaandrijver.

Hoe kunnen we als hulpverlener het comfort van de palliatieve patiënt ondersteunen? Wat zijn onze taken? Wat melden we aan wie? Wat kunnen we doen bij pijn of andere klachten?

Meer info volgt later

Datum:
Uur:
20.00 uur - 22.00 uur
Adres:
BAF - Kon. Leopold I-straat 24 - 3000 Leuven
Organisator:
BAF
Type:
Opleiding