Webinar: Kinderreuma

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 aandoeningen die zowel botten, spieren, gewrichten tot zelfs organen kunnen aantasten. Wanneer de eerste symptomen zich voordoen voor de leeftijd van 16 jaar, is er sprake van kinderreuma. JIA (juveniele idiopathische artritis) is de meest voorkomende vorm van kinderreuma, waar naar schatting 1 op 1000 kinderen door wordt getroffen. Andere vormen van kinderreuma, zoals juveniele systeemlupus (SLE, systemische lupus erythematosus), komen veel minder frequent voor.

Een snelle diagnose is bij kinderreuma van cruciaal belang en leidt tot een betere prognose op lange termijn. Kinderreuma heeft niet enkel impact op het leven van de patiënt, maar ook op zijn of haar omgeving (gezin, school, hobby’s,…). Interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners is bijgevolg van belang.

Op dinsdag 13 december organiseren wij een online opleiding rond dit thema. Prof. Dr. Lien De Somer (Kinderreumatoloog, UZ Leuven) en Leen Luyten (ORKA VZW, ouders van reumakinderen en -adolescenten) zullen hun kennis en ervaringen delen.

Prof de Somer zal tijdens de webinar dieper ingaan op het ziektebeeld van de verschillende vormen van kinderreuma en de medicamenteuze behandelingen. Voorts zal ook de vaccinatie bij kinderen met reumatische aandoeningen onder de loep genomen worden.

Leen Luyten zal ons vanuit haar eigen ervaring inkijk gunnen in het dagelijks leven van een patiënt met kinderreuma. Daarbij komt de psychosociale impact op het gezinsleven uitgebreid aan bod. Zij zal ook toelichting geven over de waardevolle rol van de apotheker binnen deze problematiek.

Prijs

Leden €30 excl. BTW,
Niet-leden: €60.

Accreditatie is aangevraagd

Praktisch

Schrijf je hier in

Daags voor de webinar ontvang je een deelnamelink dat je toegestuurd zal worden op het e-mailadres waarmee je je ingeschreven hebt.

 

 

 

Datum:
Uur:
20.15u
Adres:
Webinar – via ZOHO-platform
Organisator:
BAF
Type:
Opleiding
Accreditatie aangevraagd:
Ja