Webinar voor stagiairs: Transmurale zorg

stagiairs

Programma

Een ziekenhuisopname kan voor een patiënt een ingrijpende gebeurtenis zijn. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is cruciaal om een correcte transmurale informatieoverdracht te verzekeren.

Op dit ogenblik ontbreekt er vaak nog een vlotte digitale gegevensdeling tussen het ziekenhuis en de eerste lijn waardoor niet alle informatie correct en volledig doorstroomt, met gevolgen voor de gezondheid van de patiënt.

Het project ‘De Groene Enveloppe’ wil hierop een antwoord bieden, zodat er meer medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis naar de huisapotheker komen en we als huisapotheker mee kunnen waken over een correct medicatiegebruik en de patiënt goed kunnen informeren en adviseren.

In dit webinar gaan we dieper in op de belangrijke rol van de huisapotheker in de transmurale zorg.

Spreker
Apr. Marleen Haems

Dit is een kosteloze activiteit voor stagairs.

Schrijf je nu in

Datum:
Uur:
20u - 21u
Adres:
online
Organisator:
BAF
Type:
Infosessie