COVID19 antigen-sneltest in de apotheek

COVID19 antigen-sneltest in de apotheek

Op dit ogenblik zetten nog steeds meer dan 2.500 apotheken zich dagelijks in om de testcapaciteit in België te verzekeren. Er werden al bijna 2.5 miljoen sneltesten afgenomen in de apotheek. Bedankt voor jullie inzet! 

Sinds vrijdag 14 oktober is de teststrategie aangepast. De nadruk op individuele verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te stoppen en de gezondheidszorg niet te overbelasten is versterkt. De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft ook beslist om voor personen met symptomen zoveel mogelijk in te zetten op het gebruik van een sneltest, uitgevoerd door een zorgverlener, of een zelftest (uitgevoerd binnen de 5 eerste dagen), in plaats van de duurdere PCR-testen. 

Algemeen

Als apotheker of FTA moet je de online opleiding + praktische opleiding door een arts of verpleegkundige gevolgd hebben om testen te mogen afnemen. Ook de testruimte in je apotheek moet voldoen aan de vereisten. De sneltest dient steeds te gebeuren via nasofaryngeale staalafname met een fijne wisser. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je gebruik maken van een gecombineerde staalafname in de keel en ondiep in de neus met een dikkere wisser. Andere manieren van staalafname (bijvoorbeeld een speekselstaal) zijn geen aanvaardbare alternatieven in de apotheek. De sneltest dient bij kamertemperatuur bewaard en verwerkt te worden. Te lage of te hoge temperaturen kunnen leiden tot vals positieve resultaten. De apotheker of FTA draagt steeds het nodige beschermingsmateriaal bij staalafname en verwerking. Als stagiair mag je geen sneltesten afnemen in de apotheek. 

Wie kan je testen in de apotheek? 

 • Symptomatische patiënten (max. 5 dagen) zonder CTPC-code 

 • Symptomatische patiënten (max. 5 dagen) met CTPC-code 

 • Terugkerende reizigers die een PLF ingevuld hebben en een CTPC-code ontvangen hebben 

 • Vertrekkende reizigers die een COVID-19 certificaat nodig hebben voor hun reisbestemming 

 • Niet-verzekerde Belgische inwoner, meer info kan hier vinden. (Registratie niet verzekerden (apb.be)

Wie kan je niet testen in de apotheek? 

 • Kinderen < 6 jaar 

 • Symptomatische personen met langer dan 5 dagen symptomen. Het risico op vals-negatief is bij deze personen groter aangezien de virale lading daalt na 5 dagen. 

Hoe registreer je de sneltest in de apotheek? 

 • Registreer de correcte CNK 

 • CNK 5521-513 voor terugbetaalde indicaties op een fictief voorschrift met fictieve arts, je ontvangt van het RIZIV 21,72 euro per test. 

 • CNK 5521-315 voor niet-terugbetaalde indicaties, je bepaalt zelf welke prijs je hiervoor aanrekent. 

 • Tijdens een wachtdienst mag je het wachthonorarium aanrekenen. 

 • Registreer het resultaat in de eForm en verzend deze naar Sciensano via Farmaflux. 

Wat bij een negatieve sneltest 

 • De patiënt ontvangt een testcertificaat binnen de 4 uur. 

 • Dit is beschikbaar voor MijnGezondheid en de Covidsafe applicatie (en eventueel gerelateerde applicaties zoals bv. COZO). 

 • Personen waarvoor een INSZ nummer ingevuld werd in de eForm dienen het certificaat op te halen door in te loggen met hun eID en pincode of itsme. Zij kunnen het testcertificaat NIET ophalen met de CTPC code en het gsm-nummer. 

 • Het testcertificaat verschijnt niet spontaan maar dient effectief opgevraagd te worden door de juiste procedure te volgen. 

 • Personen waarvoor geen INSZ nummer ingevuld werd in de eForm dienen het certificaat op te halen met hun CTPC code en het gsm-nummer. 

 • Maak gebruik van de patiëntenfolder om je patiënt correct te informeren. 

Wat bij een positieve sneltest 

 • De patiënt ontvangt geen testcertificaat. 

 • De patiënt kan zijn/haar positief resultaat zien via MijnGezondheid.  Bij mensen zonder INSZ-nummer zie je bij de raadpleging van het resultaat op MijnGezondheid vaak niet de (volledige) naam. Dit is reeds meermaals gesignaleerd aan de beheerders van MijnGezondheid. 

 • Via de CovidSafe applicatie ziet men niets vermits hier enkel test-, vaccinatie- en herstelcertificaten verschijnen maar geen resultaten. 

 • Na 11 dagen, op dag 12 ontvangt men automatisch een herstelcertificaat. Dit kan zowel via MijnGezondheid.be als via de CovidSafe applicatie opgehaald worden. 

 • Dit herstelcertificaat is 180 dagen geldig. Bij een nieuwe positieve test binnen de 90 dagen ontvangt men geen nieuw herstelcertificaat. Bij een positieve test na 90 dagen ontvangt men wel een nieuw herstelcertificaat. 

 • Wanneer men een bewijs van arbeidsongeschiktheid nodig heeft voor het ​werk en het bewijs van het positieve resultaat niet volstaat of men niet kan wachten op het herstelcertificaat als bewijs, dan dient men een arts te consulteren.