2018-lidmaatschap adjunct/FTA

Vraag, voor je je lid maakt, bij je werkgever of titularis even na of je lidmaatschap niet opgenomen is in het groepstarief van de apotheek!
Als dat niet zo is, kan je hier alsnog lid worden van BAF.
Gegevens lid
Gegevens apotheek/bedrijf
Ik schrijf me in voor lidmaatschap van BAF (73 € BTW inclusief).
Betaling
Schrijf het juiste bedrag over op rek. nr. BE14 6451 2044 0083 van BAF met vermelding 'BAF-lidgeld 2018 + naam'.
Na betaling bezorgen wij je een factuur voor voldaan.
Privacy
Wil je graag één of meerdere van onderstaande opties aankruisen: