2020 Inschrijvingsformulier herijking balansen

Gegevens apotheek
Balans(en)
Betaalwijze
ik wens geen
Voor tariferende leden gebeurt de betaling automatisch via afhouding van het tariferingstegoed. Indien u dit niet wenst gelieve dit dan hier duidelijk aan te geven.

Voor leden van de beroepsvereniging en voor de niet-leden verloopt de betaling via overschrijving na ontvangst van factuur.