Reservatie zaal Van Hellemont (max. 8 personen)

Gegevens
Communicatiemateriaal
Zaalschikking/catering
Het lokaal is geschikt voor vergaderingen met max. 8 personen.  Zaalschikking: een vierkant tafelblok.
Catering: zelf te voorzien (telefoonnr. evt. via ons te bekomen).
Facturatiegegevens