Groepsaankoop poetshulp

schoonmaak
BAF heeft samen met ISS de handen in elkaar geslagen en biedt poetshulp aan tegen voordelige tarieven. Deze groepsaankoop is exclusief toegankelijk voor onze tariferende klanten.

Waarom kiezen we voor ISS?

ISS Dispatching heeft alle troeven in handen om je poetsbehoefte in te vullen:

 • aanwezig in heel België
 • ervaren en gemotiveerde schoonmaakhulp
 • opleiding en personeel
 • ecologische producten en materialen inbegrepen
 • aanwezigheidsgarantie voor digitale registratie en opvolging
 • regelmatige kwaliteitscontroles

Inschrijven kan langs deze weg

Prijzen

prijzen_schoonmaak

Praktisch

Eerste kennismaking

Vooraleer aan de slag te gaan is het zeer belangrijk voor beide partijen om te weten wat ieder van elkaar kan verwachten en welke timing er vooropgesteld wordt voor de realisatie ervan.

ISS zal dan ook , na de gunning van de opdracht , een eerste meeting bij jou ter plaatse beleggen met volgende agenda : 

 • Voorstelling van jouw contactpersoon bij ISS
 • Uitwisseling van contactgegevens
 • Bespreking van communicatie (logboek, gsm, mail , …)
 • Start- en einduur van de poetsbeurt(en) op vaste dag(en)
 • Nazicht van de meetstaat en frequentie per lokaal
 • Verwachting of gevoeligheden per gebouw
 • Bijkomende taken
 • Toelichting plan van aanpak ISS
 • Veiligheidsaspecten – toegang tot gebouw 
 • Risico’s per type gebouw – plan van aanpak

ISS is in heel het land aanwezig

Met 9000 werknemers is ISS elke dag in de weer over het ganse land. De opdrachten worden toevertrouwd aan eigen personeel. Dit geeft je de garantie dat de werken worden uitgevoerd door ervaren , opgeleid personeel uit de eigen regio. 

Vaste schoonmaaksters, werkdagen en uren

ISS voorziet steeds dezelfde schoonmaakster in elke locatie. De dagen en uren van uitvoering worden door ISS, in overleg met jou, vastgelegd. Enkel als je vaste persoon op vakantie of ziek is wordt een vervanger gestuurd.

Uitvoering van de werken tijdens de kantooruren

De schoonmaakwerken worden steeds uitgevoerd op een ogenblik waarop je zelf aanwezig bent. Dit zorgt voor een korte communicatie tussen klant en poetshulp en bovendien kan ISS zo snel en flexibel inspelen op vragen, calamiteiten , …
Een uitvoering tijdens de openingsuren betekent ook dat ISS geen rekening dient te houden met sleutels , alarmcodes of andere toegangsmogelijkheden. Bij afwezigheid van het vaste personeel zullen ook de vervangsters steeds terechtkunnen om de werken uit te voeren.

Een systeem van tijdsregistratie bij elke uitvoering in elk filiaal = garantie dat de werken volgens planning worden uitgevoerd

ISS werkt met een nieuw vooruitstrevend tijds- en aanwezigheidsregistratiesysteem dat de correcte aanwezigheid van elke schoonma(a)k(st)er verzekert. Ieder personeelslid connecteert met een smartphone-applicatie bij het begin en einde van elke werkshift. Bij niet-registratie binnen de ingestelde tijdslimiet (bv.10 minuten na ingegeven startuur) zal het dispatchcenter een afwezigheidsmelding krijgen. Aan dit aanwezigheidsregistratiesysteem zal vervolgens de loonberekening gekoppeld worden en nadien ook de correcte facturatie.

Een vervanging bij verlof, ziekte en andere afwezigheid 

Bij elke (geplande en onverwachte) afwezigheid van je vaste poetshulp word je ingelicht per mail. Je k
Hierbij zullen wij u meedelen hoe lang de afwezigheid gepland staat en wanneer onze vervanging de werken zal komen uitvoeren.
U mag er dus op rekenen dat de werken volgens de afgesproken frequenties worden uitgevoerd en dat u geen weken zonder schoonmaakprestaties zult meemaken.

Uitvoering door eigen ISS-personeel 

ISS streeft ernaar om alle schoonmaakwerken te laten uitvoeren door eigen personeel. Dit geeft de garantie te kunnen werken met gemotiveerd, gekend personeel. Bovendien hebben zij dan al de nodige ervaring en kennis van de gebruikte producten en materialen.

Een 0800-contactnummer waar al onze klanten altijd terecht kunnen 

Uiteraard is ISS ook altijd bereikbaar voor vragen van uw gebruikers ter plaatse. 

Controle van de werken in elke apotheek

Ook al hebben de poetshulpen meestal voldoende ervaring en kennis in huis om hun “schoonmaakplan” te trekken en kunnen zij de werken zelfstandig uitvoeren zonder dat iemand op hun vingers moet kijken, toch komt ISS regelmatig kijken of alles voor jou en hen volgens wens verloopt.
ISS laat zijn schoonmaakwerken ook 1-2 x per jaar checken door eigen interne onafhankelijke controles. Bij opstart van de overeenkomst wordt bepaald hoe frequent de controles zullen gebeuren. Als klant word je per mail geïnformeerd wanneer deze controleacties werden uitgevoerd en wat de resultaten ervan zijn. 

Een overzichtelijke uitvoeringstaakkaart 

ISS maakt op basis van de taken omschreven in de offerte een taakkaart op. Op die manier weet de poetshulp wat ze precies moeten schoonmaken en volgens welke frequentie. Deze taakkaart vermeldt ook steeds welke producten men moet gebruiken, de juiste werkwijze , …

Schoonmaak: frequentie

Aantal voorziene uitvoeringsdagen

De werken worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag, niet tijdens het weekend.
Er worden geen schoonmaakwerken uitgevoerd op de officiële feestdagen (of vervangende dagen).

Het aantal voorziene uitvoeringsdagen is berekend op

 • 1 beurt per week = 52 dagen 
 • 2 beurten per week = 102 dagen 
 • 3 beurten per week = 150 dagen 
 • 4 beurten per week = 200 dagen 
 • 5 beurten per week = 251 dagen 

Uurrooster

De uurroosters worden bepaald in samenspraak met de klant en volgens de collectieve  van de sector. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de openingsuren van de apotheek. 

Takenpakket

sanitair

winkel

keuken

berging

Schrijf je hier in

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.