Aanpassingen aan testbeleid na hoogrisicocontact

testbeleid
02 december 2021
Zoals je al wel gehoord hebt, zijn er weer wat wijzigingen aangebracht in het testbeleid bij een hoogrisicocontact. Ontdek hier de belangrijkste aanpassingen.

Ondertussen verspreidde het Regeringscommissariaat Corona het persbericht 'Aanpassingen aan testbeleid na hoogrisicocontact, om de druk op contact - en testcentra en op huisartsen te verlichten' en een infografiek die woensdagmiddag in de persconferentie werd getoond.

Enkele belangrijke zaken uit de tekst:

 • Om tijd te winnen, kan een besmette persoon vanaf vandaag zelf online zijn hoogrisicocontacten doorgeven, via mijngezondheid.be.
 • Als je de besmette persoon niet kent, omdat je corona alert app je via een zogenaamd rood scherm op de hoogte brengt van het hoogrisicocontact, zal je vanaf volgende week maandag 6 december via een link vanuit die app een testcode kunnen verkrijgen.
 • Gevaccineerden zullen na een hoogrisicocontact voortaan nog maar één PCR-test moeten laten afnemen, en moeten tot het negatieve testresultaat in quarantaine blijven, tenzij ze vanaf de 4e dag na hun hoogrisicocontact dagelijks een zelftest afnemen die negatief is, totdat dit resultaat bevestigd wordt door hun PCR-test.

Download het persbericht (NDL)

Download de poster (NDL)

Download het persbericht (FR)

Download de poster (FR)

 


 

Lees hieronder het volledige persbericht van het Regeringscommissariaat Corona:

- Persbericht Regeringscommissariaat Corona -

1-12-21

Aanpassingen aan testbeleid na hoogrisicocontact, om de druk op contact - en testcentra en op huisartsen te verlichten

Door de hoge viruscirculatie staat het systeem van testen en contactopsporing vandaag onder hoge druk. Daarom hebben de ministers van Volksgezondheid beslist om het testen na hoogrisicocontact tijdelijk aan te passen, totdat de situatie opnieuw normaliseert. Om tijd te winnen, kan een besmette persoon vanaf morgen zelf online zijn hoogrisicocontacten doorgeven, via mijngezondheid.be. Als je de besmette persoon niet kent, omdat je corona alert app je via een zogenaamd rood scherm op de hoogte brengt van het hoogrisicocontact, zal je vanaf volgende week maandag 6 december via een link vanuit die app een testcode kunnen verkrijgen. Gevaccineerden zullen na een hoogrisicocontact voortaan nog maar één PCR-test moeten laten afnemen, en moeten tot het negatieve testresultaat in quarantaine blijven, tenzij ze vanaf de 4e dag na hun hoogrisicocontact dagelijks een zelftest afnemen die negatief is, totdat dit resultaat bevestigd wordt door hun PCR-test. Hiermee wordt het aantal testen verminderd, en wordt toch het risico op gemiste besmettingen beperkt.

Systeem van testen en contactopsporing en de huisartsen onder hoge druk
Door de hoge viruscirculatie staat het systeem van testen en contactopsporing vandaag onder hoge druk. Vorige week werden in totaal 720.000 PCR-testen uitgevoerd in testcentra en labo’s. Daarnaast werden ook 120.000 snelle antigeentesten afgenomen door zorgverleners, waaronder heel wat apothekers. Dagelijks worden er enkele tienduizenden zelftesten verkocht. De druk op de eerste lijn, testcentra en labo’s blijft toenemen.

Ondanks de vele inspanningen van de mensen van de helplijnen, contactcentra, testcentra en laboratoria leidt dit tot vertragingen en een overbelasting van de huisartsen. Deze worden gecontacteerd door mensen die ongerust zijn of die zich willen laten testen, omdat ze contact hebben gehad met een besmette persoon.

Er werden reeds initiatieven genomen om de druk op de huisartsen te verlichten: mensen met symptomen kunnen via een zelfevaluatietool zelf nagaan of ze een test nodig hebben en eventueel meteen de testcode ontvangen. Ze kunnen zich vervolgens niet enkel in een testcentrum laten testen, maar ook bij bepaalde apothekers, met een sneltest.

ensen zonder symptomen die om de mensen in hun omgeving niet te besmetten een zelftest doen en die positief testen, kunnen via contactopsporing (het nr 02/214 19 19) een code vragen om gratis een PCR-test te laten afnemen.

Tijdelijke aanpassing van testprocedures na hoogrisicocontact
Om de druk verder te verlichten hebben de ministers van Volksgezondheid nu ook beslist om het testen na hoogrisicocontact tijdelijk aan te passen, totdat de situatie opnieuw normaliseert.

De situatie tot nu toe was de volgende : wanneer een persoon COVID-19 had, werd hij door een contactcentrum opgebeld, zodat hij zijn hoogrisicocontacten kon doorgeven. Deze contacten ontvingen dan 2 testcodes, zodat ze tweemaal een PCR-test konden laten afnemen, op dag 1 en op dag 7. In afwachting van de resultaten moesten zij in quarantaine blijven. Gevaccineerden tot het resultaat van de eerste test, niet-gevaccineerden tot het resultaat van hun tweede test, uiteraard als deze testen negatief waren.

Uit de praktijk blijkt echter dat die eerste test niet op de 1e dag na het contact kan worden afgenomen, maar pas na enkele dagen. Het resultaat is dikwijls ook pas op dag 4 of 5 gekend.

De volgende aanpassingen worden daarom doorgevoerd:

 • Om tijd te winnen kan een besmette persoon vanaf morgen zelf online zijn risicocontacten doorgeven, via mijngezondheid.be. Op die manier krijgen zijn contacten dan aansluitend en dus sneller de testcodes voor een gratis PCR-test via mail of sms. Mensen met COVID-19 die dat niet wensen of kunnen, kunnen ook nog altijd wachten totdat ze worden gecontacteerd door een contactcentrum en kunnen dan hun hoogrisicocontacten doorgeven.
 • Als je weet dat je een hoogrisicocontact had, en je ontving nog geen testcode, vraag dan aan de besmette persoon om je naam door te geven aan het contactcentrum (via 02/214.19.19) of online. Bel dan zeker niet je huisarts voor een testcode, want deze kan je daarbij niet helpen!
 • Als je de besmette persoon niet kent, omdat je corona alert app je via een zogenaamd rood scherm op de hoogte brengt van het hoogrisicocontact, zal je vanaf volgende week maandag 6 december via een link in die corona alert app naar een website buiten de app omwille van privacy redenen, een testcode kunnen verkrijgen. Daarnaast zal je daarvoor ook nog steeds kunnen bellen naar 02/214.19.19
 • Verder wordt er na een hoogrisicocontact nog steeds een verschil behouden tussen volledig gevaccineerden en niet- of deels gevaccineerden:
  • Als je gevaccineerd bent kan je 2 testcodes voor een PCR-test ontvangen, maar hoef je enkel de eerste te gebruiken. Daarmee kan je dan een afspraak maken bij een testcentrum. Je ontvangt ook een link naar een quarantaineattest indien je niet kan telewerken en dit attest nodig hebt. Zodra je de testcodes ontvangt, kan je een afspraak maken om je te laten testen rond de vijfde dag na je hoogrisicocontact. De code is geldig van de derde tot de zesde dag. Zo heeft iedereen genoeg tijd om een afspraak te maken in een testcentrum. In principe blijf je in quarantaine totdat je een negatief testresultaat ontvangt. Er is echter een uitzondering hierop: vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact kan je uit quarantaine als je dagelijks een zelftest afneemt, die negatief is, totdat je het negatieve resultaat van je PCR-test ontvangt uiteraard. Blijf ondertussen voorzichtig, respecteer zeker de voorzorgsmaatregelen van mondmasker, handhygiëne en afstand en beperk je sociale contacten tijdens de daaropvolgende week. Zeker hoogrisicocontacten die onder hetzelfde dak wonen, moeten extra waakzaam zijn en contacten met andere personen maximaal beperken. Mensen die kunnen telewerken, moeten dat absoluut doen.

   Je ontvangt dus geen uitnodiging meer voor een tweede test of je hoeft de tweede code die je werd toegestuurd niet te gebruiken. Hiermee wordt het aantal testen verminderd, en beperken we toch het risico op gemiste besmettingen. Als je toch symptomen krijgt, gebruik je zo snel als mogelijk de zelfevaluatietool om een code voor de gratis PCR test te krijgen.

   Voor beroepsgroepen waarvoor vandaag specifieke uitzonderingen bestaan, zoals zorgpersoneel, blijven uitzonderingen mogelijk. Maar dat steeds in en na overleg met de bedrijfsarts of de arts bevoegd voor infectiepreventie.
  • Voor niet gevaccineerde personen blijft het test- en quarantaine beleid ongewijzigd. Dit betekent dat je je tweemaal laat testen: de eerste keer onmiddellijk na ontvangst van de testcodes, en op dag 7 na het hoogrisicocontact. Ondertussen blijf je in quarantaine. De quarantaine kan worden beëindigd na een negatieve tweede test.

Al deze info kan ook worden teruggevonden op www.info-coronavirus.be

Gebruik zelfevaluatietool en corona alert-app
Verder willen we graag nog eens de aandacht vestigen op de zelfevaluatietool die je kan gebruiken als je milde COVID-19 symptomen hebt. Via mijngezondheid.be kan je nagaan of je je best laat testen, en als dat het geval is, kan je een gratis testcode aanvragen, waarmee je je in een testcentrum (voor een PCR-test) of in bepaalde apotheken (voor een sneltest) kan laten testen. Ondertussen ontvangen dagelijks gemiddeld 12.000 mensen op deze manier een testcode.

Ook doen we opnieuw een oproep om de corona-alert app op je smartphone te installeren, zodat je onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van een hoogrisicocontact.

 • Altijd op de hoogte van de actualiteit
 • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
 • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
 • Gratis een zoekertje op onze website
 • Advies bij overplaatsing en fusie
 • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid