Beschikbaarheid van de griepvaccins en voorschrijfrecht

griepvaccin
08 oktober 2020
De griepvaccinatie is een veelbesproken onderwerp de laatste dagen. We geven graag de meest recente info.

Beschikbaarheid griepvaccins

In de laatste APBnews kon je lezen dat het FAGG aangeeft dat nog niet alle vaccins - die bestemd zijn voor de Belgische markt (± 3 miljoen stuks) - beschikbaar zijn. Meer dan de helft van de voorraad moet nog op de markt komen. Het FAGG volgt de leveringen aan alle stakeholders heel nauw op.

Aan alle apothekers wordt er gevraagd om tot 15 november de vaccins blijvend prioritair en exclusief af te leveren aan de risicogroepen. Gelieve ze voorlopig ook niet te bestellen en/of te reserveren voor niet-risicopatiënten 

Zoals je al wel weet, werd er beslist om de griepvaccinatie voor 2020-2021 gefaseerd te laten verlopen en de prioriteit te geven aan de risicogroepen zoals gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad (kleine herinnering: tot deze doelgroepen horen alle hoog risicopatiënten, zwangere vrouwen, zorgverstrekkers en personen van 50 jaar of ouder). Het is namelijk belangrijk om de risicogroepen zo breed mogelijk te kunnen vaccineren en om een overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de vaccinatie van de risicogroepen, wordt bekeken of en hoe de rest van de bevolking zich na 15 november kan laten vaccineren.

(bron: APB)

Voorschrijfrecht apothekers


Maandag 5 oktober werd het KB gepubliceerd in het Staatsblad dat voorziet dat griepvaccins zonder voorschrift en met onmiddellijke toepassing van de derdebetalersregeling kunnen afgeleverd worden aan alle risicogroepen.

Concreet betekent dit dat je aan iedere 50-plusser die zich tegen de seizoensgriep wil laten vaccineren een griepvaccin kan voorschrijven, afleveren en de derdebetalersregeling toepassen.* Daartoe stel je zelf een voorschrift op dat je indient bij je tariferingsdienst.

Dat apothekersvoorschrift is onderworpen aan een aantal eenvoudige voorwaarden:

  • De aflevering vindt plaats in een officina-apotheek (de maatregel geldt dus niet voor ziekenhuisapotheken).
  • Je gaat de patiënt zijn leeftijd na door de eID-kaart te lezen.
  • Het is aangewezen om het GFD te raadplegen om dubbele afleveringen te voorkomen. Een allergisch precedent aan het vaccin of eieren moet uitgesloten worden.
  • Je stelt een voorschrift op door op naam af te leveren en het RIZIV-nummer 10000106999 (zoals voor de noodpil zonder voorschrift) te gebruiken in het vak “voorschrijver”.
  • De juiste bewaaromstandigheden voor het vaccin moeten (zoals bij een gewone aflevering) benadrukt worden omwille van de koude keten.
  • Het vaccin kan enkel worden toegediend door een arts of, onder de verantwoordelijkheid van een arts, door een verpleegkundige.
  • Je registreert de aflevering van het griepvaccin in het voorschriftenregister (farmaceutisch dossier), zodat die informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.

De opleiding die in het KB voorzien is, bestaat uitsluitend uit het naleven van die eenvoudige voorwaarden. 

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.