Check of je op de lijst staat!

vaccinatie
17 februari 2021
De lijst voor vaccinatie van zorgprofessionals is bekend. Je kan daarom nu controleren of je bent opgenomen in de lijst via de ‘Sta ik op de lijst’-tool op laatjevaccineren.be.

Ontdek ons stappenplan

beslissingsboom vaccinatie


Ben je werkzaam in een vaccinatiecentrum?

 • Ja? Medewerkers in het vaccinatiecentrum (oa farmaceutisch experten en bereiders) worden ingedeeld in de groep die eerst gevaccineerd zal worden, de eerste groep (EG). Zij mogen zonder uitnodiging gevaccineerd worden in het eigen vaccinatiecentrum. De centrumverantwoordelijke zal de inplanning doen. Informeer daarom bij de HR-manager van je vaccinatiecentrum dat je mee opgenomen bent op de lijst met medewerkers van het vaccinatiecentrum.
 • Nee? Check hier of je op de lijst staat
   

Sta je op de lijst?

 • Ja? Perfect! Je zal binnenkort (afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins) je oproepingsbrief ontvangen. Check wel nog even op ‘Burgerprofiel’ of je eBox geactiveerd is.
 • Nee? Geen paniek! De lijsten worden nog aangevuld. Doe dezelfde check op 1/3/2021.

  Is je antwoord vanaf 1/3/2021 nog steeds NEE? Het is nog niet te laat! Geen paniek! Bezorg je gegevens aan de liaison. Voor apothekers en FTA’s in Vlaams-Brabant kan je terecht via vaccinatieapothekers@baf.be of Margo Van Camp via Siilo.
  Je bezorgt volgende informatie en we bekijken je aanvraag en houden je op de hoogte welke beslissing genomen wordt:
  • Rijksregisternummer
  • RIZIV-nummer
  • Naam en voornaam
  • Email-adres
  • Gsm-nummer
  • Privéadres: straat + nummerpostcode + gemeente
  • Werk: ELZ werkadres van de medewerker
  • Beroepsgroep: apothekers of FTA
  • Reden waarom je wel dient opgenomen te worden in de lijst


Check vervolgens je burgerprofiel

Controleer op je burgerprofiel dat je eBox geactiveerd is. 

Je ontvangt immers de persoonlijke uitnodiging om je aan te melden in een vaccinatiecentrum per mail vanuit de eBox, brief, mogelijks ook per sms maar dat kan nog niet sluitend bevestigd worden. Aangezien brieven langer onderweg zijn is de meest veilige en snelle manier om je uitnodiging te bekomen door je eBox te activeren.

Moest je adres ook niet correct opgegeven zijn in de lijst voor vaccinatie, kan je er via de eBox weg toch voor zorgen dat je de uitnodiging zal ontvangen.

ebox

Nog vragen?

Check https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen-over-covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn

Word vandaag nog lid van BAF en geniet van onze voordelen

 • Altijd op de hoogte van de actualiteit
 • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
 • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
 • Gratis een zoekertje op onze website
 • Advies bij overplaatsing en fusie
 • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid