Continuïteit van de apotheek tijdens COVID19

covid
07 oktober 2020
Naar aanleiding van enkele vragen van apothekers hebben we geprobeerd een samenvatting te maken van de huidige procedures en maatregelen.

Het is mogelijk dat je als apotheker of lid van het apotheekteam, net zoals andere zorgverstrekkers, besmet wordt en je daardoor je werk moet staken. De vraag komt daardoor steeds vaker aan bod hoe we als korps toch kunnen zorgen dat de toegang tot geneesmiddelen en farmaceutische zorg in België overeind blijft, ondanks mogelijke afwezigheden.

Hou rekening met de SOP aanbevelingen en de maatregelen van Sciensano die we hieronder voor jou oplijsten.

SOP aanbevelingen: Veilig blijven werken in de apotheek

APB heeft in samenwerking met AUP, VAN en OPHACO een Task Force opgericht die een aantal aanbevelingen heeft opgesteld. Deze zullen je helpen je missie op het vlak van volksgezondheid in de best mogelijke omstandigheden te vervullen.

--> Lees hier de SOP (Standard Operating Procedure) aanbevelingen voor de apotheek/ apotheker (versie 26/8/2020).

Een belangrijk punt in SOP: "wat bij ziekte personeel, meldingen contacttracing of sluiting apotheek door ziekte, wat met de wachtdienst?": dit onderdeel werd nog niet aangepast aan de nieuwe richtlijnen w.b. aantal dagen. Huidige duurtijd van quarantaine is 7 dagen.
 

Sciensano: Maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19

--> Bekijk hier de volledige procedure van Sciensano die je moet nemen indien je in contact bent geweest met een persoon met COVID-19 (versie 1/10/20).

Op pagina 4 lees je onder andere "maatregelen nauwe contacten - quarantaine"

Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals zorgverleners, kan werken per hoge uitzondering toegestaan worden indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen, mits:

  • het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk. Voor zorgverleners moet adequate PBM gebruikt worden volgens de bestaande procedures (minstens chirurgisch masker, vanaf het betreden van de zorginstelling);
  • het naleven van een strikte handhygiëne;
  • een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19;
  • het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
  • het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
  • het niet reizen.
     

Bekijk deze tabel en de flowchart om te weten wat je moet doen in bepaalde situaties:

comm

 

covid comm

 

Brabants Apothekers Forum

Voor Vlaams-Brabantse officina-apothekers

Tel. 016 23 88 19
Fax 016 23 93 57

E-mail: info@baf.be

Adres

Kon. Leopold-I-straat 24
3000 Leuven 

 

Waar parkeren?

Openingsuren

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

 

BTW-nummer

BE 0408 810 359

Rekeningnummer

BE14 6451 2044 0083 (BIC: JVBA BE 22)