E-learning kwetsbaarheid

kwetsbaarheid
17 september 2019
In de e-learning kwetsbaarheid gaan we in op de vraag hoe we als apotheker kwetsbaarheid kunnen detecteren en gericht doorverwijzen en farmaceutische zorg aanbieden.

4 op 10 Belgen hebben lage gezondheidsvaardigheden en hebben het moeilijk om gezondheidsadviezen te begrijpen en juist te handelen voor hun gezondheid. Bijna 6 op 10 oudere personen krijgen te maken met broosheid. Door de vergrijzing neemt dit aantal nog verder toe. Al deze personen zijn kwetsbaar.

Kwetsbaarheid is een groeiend probleem. Personen met lage gezondheidsvaardigheden enerzijds en oude, broze personen anderzijds dreigen vaak door de mazen van het net te glippen: ze worden regelmatig niet gedetecteerd en krijgen niet altijd aangepaste zorg. Daar willen we iets aan doen - en de apotheker kan een belangrijke rol spelen! Als laagdrempelige zorgverlener is de apotheker goed geplaatst om signalen van kwetsbaarheid op te vangen, en om gepast te reageren.

In de e-learning 'Kwetsbaarheid', beschikbaar vanaf oktober, gaan we in op de vraag hoe we als apotheker kwetsbaarheid kunnen detecteren, hoe we, indien nodig, gericht kunnen doorverwijzen en farmaceutische zorg kunnen aanbieden met aandacht voor overleg met de patiënt.

Prof. dr. Mirko Petrovic, kliniekhoofd Geriatrie van UZ Gent, leidt de onderzoeksgroep ‘Kwaliteitsvol gebruik van geneesmiddelen bij ouderen’. Luister wat hij te vertellen heeft over kwetsbaarheid en de rol van de apotheker.

 

Klik hier voor meer info en inschrijven. 
 

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.