éénlijn-nieuws

éénlijn
09 januari 2018
éénlijn.be staat synoniem voor eHealth-ondersteuning.

We houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen éénlijn. 

Vitalink medicatieschema tussen huisartsen en apothekers

Aansluitend bij een schriftelijke enquête bij huisartsen, belde éénlijn.be in oktober een 120 apotheken in Vlaanderen op om te peilen naar de concrete behoeften qua éénlijn.be-opleidingen.
Er is een duidelijke vraag naar multidisciplinaire opleidingen waarbij de uitwisseling van Vitalink medicatieschema’s tussen een artsen- en apothekerspakket getoond wordt. Half januari staat de 1ste try-out gepland, waarin tal van tips & tricks zullen aangeleerd worden om vlot(ter) medicatieschema’s te delen. 
Wil je de resultaten van deze enquête inkijken, klik dan hier.

Webinar opleidingen voor apothekers

Naar aanleiding van de enquête, start éénlijn.be binnenkort ook met een aantal (korte) webinars in verschillende apothekerspakketten. Wekelijks op een vaste dag en tijdstip nemen ze je mee om heel wat tips en tricks te krijgen en zo efficiënter te kunnen werken met de eGezondheidsdiensten in jouw pakket. Momenteel lopen dergelijke opleidingen al voor huisartsen, deze blijken zeer succesvol te zijn.

Start huisapotheker en delen van medicatieschema's: een gedeelde uitdaging!

Sinds oktober neemt het aantal Vitalink-medicatieschema’s pijlsnel toe. In november waren al bijna 450.000 personen met een medicatieschema op Vitalink. 
éénlijn.be wil daarom absoluut elk eventueel probleem aanpakken en oplossen. Via een meldformulier kan je met enkele klikken problemen rapporteren. Dan gaat de helpdesk van éénlijn.be aan de slag om de oplossing te zoeken: soms lukt dat via verduidelijking van gebruiksinstructies, soms leidt het tot aanbevelingen om de software aan te passen.

Klik hier om het meldformulier te openen
Voorheen werden medicatieschema’s grotendeels door eenzelfde zorgverstrekker opgeslagen en beheerd. Nu komen we in een fase waar meerdere zorgverleners eenzelfde medicatieschema aanpassen en delen. Dit is voor iedereen een leerproces. Dat kan voor frustraties zorgen.

Gebruik je al enige tijd het medicatieschema en wil je feedback geven over je ervaringen? Vul dan een iets meer uitgebreide bevraging in die je hier kan vinden.
Op basis van de resultaten van deze bevraging, kan éénlijn.be de inhoud van zijn opleidingen bijsturen en de samenwerking rond het medicatieschema optimaliseren.

Noteer alvast 23 juni 2018 in je agenda: je bent dan welkom op de éénlijn-dag in Leuven. 

  • Altijd op de hoogte van de actualiteit
  • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
  • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
  • Gratis een zoekertje op onze website
  • Advies bij overplaatsing en fusie
  • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid