Enquêtes derden

enquête
07 februari 2019
Maak je even tijd om iemand verder te helpen?

Als beroepsvereniging krijgen we regelmatig de vraag van studenten, universiteiten of anderen om een enquête te bezorgen aan apothekers. Je vindt hieronder een overzicht van de meest recente vragen.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Bevraging preventieve gezondheid in de eerste lijn

In het expertisecentrum Health Innovation van de UC Leuven Limburg willen we meer informatie krijgen over de noden en barrières van de bevolking en van zorgverleners om preventieve gezondheid in de eerstelijns gezondheidszorg in te bouwen. Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld, en nodigen we u uit om deze in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. De gegevens van de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Door hier te klikken komt u automatisch bij de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Erica Rutten (email: erica.rutten@ucll.be; telefoon: 016 375 200 of 0497 648575)

Onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking tussen apotheker en logopedist bij patiënten met dysfagie

Feebe De Pauw werkt als logopediste en maakt een scriptie in het kader van de postgraduaatopleiding dysfagie aan de Arteveldehogeschool. 

Met haar onderzoek Met mijn onderzoek wil ze de kennis van dysfagie bij apothekers nagaan, te weten komen welke adviezen zij aan personen met dysfagie geven over het slikken van medicatie
en nagaan of ze de rol van een logopedist bij deze doelgroep kennen.

Help jij Feebe mee met haar scriptie?

Onderzoek naar de visie van zorgverleners over mobile Health

In het kader van mijn masterproef in de huisartsenopleiding van de Universiteit Gent, doen we onderzoek naar de visie van zorgverleners over mobile Health (= digitale gezondheidsapplicaties). Ik word hiervoor begeleid door Dr. Tania Moerenhout. 
Mobiele gezondheidsapplicaties komen in verschillende vormen, maten en categorieën (zie enquête), en komen tegenwoordig regelmatig ter sprake in de media of in de vakliteratuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan populaire fitness apps op de smartphone, stappentellers, BCFI app voor gezondheidsapplicaties, beveiligde communicatie tussen zorgverleners via SILLO app…).

Via deze enquête willen we de visie/zorgen/bedenkingen van zorgverleners zelf onderzoeken over deze digitale evolutie van het zorglandschap. Zo kunnen beleidsmakers en ontwikkelaars hier meer rekening mee houden in de toekomst.

Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. U kan in de enquête ook aangeven of u aanvullende opmerkingen hebt en al dan niet gecontacteerd wenst te worden voor een kwalitatief vervolgonderzoek (=telefoongesprek of individueel interview).

De resultaten van deze enquête worden enkel gebruikt in het kader van deze studie. De data worden anoniem verwerkt en na afloop van het onderzoek vernietigd. Het onderzoek werd goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van de Universiteit Gent op 31 mei 2018.
 
Om deel te nemen aan de enquête, gelieve onderstaande link te volgen:
https://goo.gl/forms/e7SjhNtts2Ofxjht2

U hebt het recht te weigeren en u heeft het recht uw deelname aan de studie op elk moment te onderbreken. U hebt het recht om informatie te vragen over de procedures en het onderzoeksproject die in dit document beschreven worden. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een onderzoeksrapport. U hebt steeds inzagerecht tot deze resultaten. Indien u vragen heeft, kan u mij of mijn promotor bereiken via onderstaande contactgegevens.
 
Alvast bedankt voor uw deelname, en aarzel niet om me te contacteren bij vragen.
 
Dr. Pieter Van Ranst, huisarts in opleiding bij Dr. Luc Van Landeghem te Kieldrecht
Tel: +32478657218, Pieter.vranst@gmail.com
 
Promotor 2018-2019: Prof. Ignaas Devisch, Co-promotor Dr. Tania Moerenhout

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.