Enquêtes derden

enquête
01 april 2019
Maak je even tijd om iemand verder te helpen?

Als beroepsvereniging krijgen we regelmatig de vraag van studenten, universiteiten of anderen om een enquête te bezorgen aan apothekers. Je vindt hieronder een overzicht van de meest recente vragen.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Beste apotheker

In het kader van mijn masterthesis in de geneesmiddelenontwikkeling aan de KU Leuven willen we graag peilen naar de perceptie en voorkeuren van apothekers omtrent de digitale initiatieven van farmaceutische bedrijven (bv. e-learnings, online reclame, online ziekte-informatie …). Met farmaceutische bedrijven bedoelen we dan bedrijven die producent zijn van (voorschriftplichtige en/of voorschriftvrije) geneesmiddelen en niet van voedingssupplementen of parafarmaceutische producten.

Het doel is om concrete aanbevelingen te formuleren die deze farmaceutische bedrijven zullen toelaten hun digitale acties en inspanningen naar apothekers en patiënten te optimaliseren. Deze optimalisatie kadert binnen de algemene evolutie van het apothekersberoep en binnen de toenemende vraag naar voortgezette zorg (voor o.a. chronisch zieken) waarbij het zorg- en informatieaspect naar de patiënt steeds belangrijker wordt.
Het onderzoek werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Voor dit onderzoek is uw inbreng als apotheker onmisbaar en daarom willen we u vragen om volgende korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen. De vragenlijst is volledig anoniem en uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden verwerkt.

Klik hier voor de vragenlijst.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Jens Debrulle

Heeft u vragen over dit onderzoeksproject, neem dan gerust contact met ons op.
Jens Debrulle:                 E-mail: jens.debrulle@student.kuleuven.be               (+32 496 76 20 76)
Steven Simoens:             E-mail: steven.simoens@kuleuven.be                         (+32 16 32 34 65)

 

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Als farmaciestudente aan de Universiteit Gent voer ik in het kader van mijn masterproef een onderzoek omtrent de kennis, toepassingen en verwachtingen van farmacogenetica in de klinische praktijk (of in de opleiding).

Hiermee nodig ik graag apothekers en artsen uit om deel te nemen aan dit onderzoek d.m.v. een (5 min durende) anonieme vragenlijst en 10 vragen-quiz: http://www.fz.ugent.be/ 

De vragenlijst staat open t.e.m. 8 april.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Pranvera Bushaj

Aanpassing KB 2009: uitbesteding van bereidingen

Beste Apotheker,

Als student farmaceutische wetenschappen onderzoek ik de mening van de apotheker ten opzichte van de mogelijke verandering in de wetgeving over bereidingen.
Op basis van uw feedback kunnen we de bezorgdheden van de apotheker in kaart brengen om naderhand een gepaste oplossing te laten ontwikkelen.

Binnen het nieuwe KB 2009 (heden nog niet actief) zal het mogelijk zijn om meer bereidingen uit te besteden. Hoe staat u hier tegenover?

Onze korte vragenlijst hierover kan u invullen via deze link:
https://goo.gl/forms/DB1VFLfiJ5folGAk1

Alvast bedankt voor uw feedback! 

Bevraging preventieve gezondheid in de eerste lijn

In het expertisecentrum Health Innovation van de UC Leuven Limburg willen we meer informatie krijgen over de noden en barrières van de bevolking en van zorgverleners om preventieve gezondheid in de eerstelijns gezondheidszorg in te bouwen. Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld, en nodigen we u uit om deze in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. De gegevens van de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Door hier te klikken komt u automatisch bij de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Erica Rutten (email: erica.rutten@ucll.be; telefoon: 016 375 200 of 0497 648575)

Onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking tussen apotheker en logopedist bij patiënten met dysfagie

Feebe De Pauw werkt als logopediste en maakt een scriptie in het kader van de postgraduaatopleiding dysfagie aan de Arteveldehogeschool. 

Met haar onderzoek Met mijn onderzoek wil ze de kennis van dysfagie bij apothekers nagaan, te weten komen welke adviezen zij aan personen met dysfagie geven over het slikken van medicatie
en nagaan of ze de rol van een logopedist bij deze doelgroep kennen.

Help jij Feebe mee met haar scriptie?

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.