Enquêtes derden

enquête
07 november 2019
Maak je even tijd om iemand verder te helpen?

Als beroepsvereniging krijgen we regelmatig de vraag van studenten, universiteiten of anderen om een enquête te bezorgen aan apothekers. Je vindt hieronder een overzicht van de meest recente vragen.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Thesisenquête Medicatie toediening bij slikproblemen

Beste (toekomstige) collega, 

In het kader van onze masterthesis in de Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven willen we graag peilen naar de manier van inname van geneesmiddelen en de huidige kennis van medische hulpmiddelen bij slikproblemen. Het doel is om de slikproblematiek in Vlaanderen in kaart te zetten en de huidige kennis omtrent hulpmiddelen te peilen. Het onderzoek werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven. Voor dit onderzoek is uw inbreng onmisbaar en daarom willen we u vragen om volgende korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag en bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen. De vragenlijst is volledig anoniem en uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden verwerkt. 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
Lyneah Johnson en Nicholas Asselman 

Heeft u vragen over dit onderzoeksproject, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Lynea Johnson  
E-mail: lyneakareen.johnson@student.kuleuven.be (+32 484 96 98 68) 
 
Nicholas Asselman 
E-mail: nicholas.asselman@student.kuleuven.be (+32 478 64 98 07) 
 
 Guy Van den Mooter 
 E-mail: guy.vandenmooter@kuleuven.be (+32 16 33 03 04)
 

Aanpassing KB 2009: uitbesteding van bereidingen

Beste Apotheker,

Als student farmaceutische wetenschappen onderzoek ik de mening van de apotheker ten opzichte van de mogelijke verandering in de wetgeving over bereidingen.
Op basis van uw feedback kunnen we de bezorgdheden van de apotheker in kaart brengen om naderhand een gepaste oplossing te laten ontwikkelen.

Binnen het nieuwe KB 2009 (heden nog niet actief) zal het mogelijk zijn om meer bereidingen uit te besteden. Hoe staat u hier tegenover?

Onze korte vragenlijst hierover kan u invullen via deze link:
https://goo.gl/forms/DB1VFLfiJ5folGAk1

Alvast bedankt voor uw feedback! 

Onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking tussen apotheker en logopedist bij patiënten met dysfagie

Feebe De Pauw werkt als logopediste en maakt een scriptie in het kader van de postgraduaatopleiding dysfagie aan de Arteveldehogeschool. 

Met haar onderzoek wil ze de kennis van dysfagie bij apothekers nagaan, te weten komen welke adviezen zij aan personen met dysfagie geven over het slikken van medicatie
en nagaan of ze de rol van een logopedist bij deze doelgroep kennen.

Help jij Feebe mee met haar scriptie?

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.