Gefaseerde vaccinatiecampagne met stappenplan

seizoensvaccinatie
26 augustus 2020
Het werd reeds een tijdje geleden aangekondigd, maar ondertussen is het officieel bevestigd: de griepvaccinatiecampagne 2020-2021 zal gefaseerd verlopen in navolging van de COVID-19 pandemie.

stappenplan

 

 

 

 

 

Aangezien we jullie willen ondersteunen met deze gefaseerde verdelingen, maakten we een stappenplan om jullie wegwijs te maken tijdens deze seizoensvaccinatie.

Download het stappenplan


De volledige richtlijnen van het FAGG vind je in volgend document van APB.

Vlaams Apothekers Netwerk heeft daarnaast een opsomming gemaakt van de belangrijkste zaken voor de apotheek:

 • Het is van belang om zoveel mogelijk risicopersonen te vaccineren om een overbelasting van het gezondheidszorgsysteem te voorkomen en de bezettingsgraad in de ziekenhuizen te beperken, indien de grieppiek zou samenvallen met een COVID-19 golf.
   
 • Ook alle zorgverleners worden opgeroepen om zich te laten vaccineren om indirect de patiënt te
  beschermen maar ook om hun beschikbaarheid te verzekeren. Beste apotheker, laat je dus ook vaccineren! 
   
 • Er wordt gevraagd om de griepvaccins pas af te leveren vanaf 1 oktober, enkel aan risicopersonen. Pas vanaf deze datum zal ook de prijs voor de patiënt optimaal zijn, door een wijziging van de vergoedingscategorie en een bijkomende vergoedbaarheid voor personen wonend onder hetzelfde dak van risicopersonen en/of kinderen jonger dan 6 maanden.
   
 • Dit betekent echter niet dat de ideale periode voor vaccinatie vervroegd wordt. Men raadt aan om te vaccineren tussen 15 oktober en 15 december.
   
 • Indien er nog vaccins beschikbaar zijn, kunnen ook niet-risicopersonen gevaccineerd worden vanaf 15 november. Er wordt gevraagd om voor deze datum dan ook geen vaccins te verstrekken aan niet-risicopersonen.
   
 • Het voorschrift zal moeten aangeven dat het vaccin bestemd is voor een risicopersoon door middel van de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing.’

 Deze boodschap werd gedeeld met houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB-houders), groothandelaars en groothandelaar-verdelers, apothekers (van voor het publiek opgestelde apotheken en ziekenhuisapotheken) en voorschrijvers (huisartsen, specialisten en arbeidsartsen).

(bron: Vlaams Apothekers Netwerk)

Word vandaag nog lid van BAF en geniet van onze voordelen

 • Altijd op de hoogte van de actualiteit
 • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
 • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
 • Gratis een zoekertje op onze website
 • Advies bij overplaatsing en fusie
 • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid