Herneming van de ophaling van de voorschriften

ophaling
29 april 2020
Na uitgebreid intern overleg hebben we beslist de gewone ophaalronden begin mei te hernemen.

Ondertussen zijn er al enkele Corona-weken voorbij en het einde van april nadert, tijd om je te informeren over de ophaalronde voor de maand mei.

Bedankt om tijdens de voorbije maand manuele voorschriften in onze brievenbus te deponeren of aangetekend op te sturen.

Na uitgebreid intern overleg hebben we beslist de gewone ophaalronden begin mei te hernemen.

Onze bodes zullen begin mei op de voorziene toerdatum, zoals vermeld op het kaartje (tussen 4 en 7 mei), bij jou langskomen om de voorschriften van maart en april op te halen en die van januari en februari terug te bezorgen.

Graag vragen we je aandacht voor de volgende werkwijze:

  • Stuur je tariferingsbestand tijdig door (op de 2de werkdag en ten laatste op de dag waarop de ophaling gepland is). Enkel zo kunnen we je een tijdige uitbetaling verzekeren.
  • Geef de voorschriften van maart en april elk in een aparte plastic zak of kartonnen doos mee. Gebruik om logistieke redenen geen te grote kartonnen dozen. Onze bodes vervoeren tijdens de toer van mei een dubbele lading pakketten en het is onmogelijk om veel kartonnen dozen te stapelen in de wagen.
  • Vermeld op elke zak/doos duidelijk leesbaar zowel het APB-nummer als de maand van de voorschriften. Bundel de voorschriften in het pakket samen met bv. elastiekjes zodat ze niet door elkaar vallen.
  • Voorschriften van maart die je ons nog niet bezorgde en die manueel moeten toegevoegd worden (bv. bandagisterie, Raffinaderij Tienen, OCMW, Belta-TB, hoofdstuk IVbis, …) klasseer je bij het pak van april. Gebruik hiervoor de rood-gelijnde zakjes en steek deze vooraan zodat ze opvallen.
     

Je maakt dus 2 pakketten klaar: 

  • 1 met de voorschriften van maart en
  • 1 met de voorschriften van april + de eventuele manuele voorschriften van maart en april

Je vermeldt aan de buitenkant van elk pakket de maand en uw APB-nummer.
 

Vanzelfsprekend gebeurt deze ophaling volgens bekende Corona-normen, dus graag zo contactloos mogelijk.

We vragen je om op de geplande dag van de ophaling, de twee pakketten op een duidelijke zichtbare plaats in de apotheek te zetten. Van zodra onze bode in de apotheek binnenkomt, kan je hem tonen waar de pakketten staan.
Hij zal de voorschriften van januari en februari, zoals steeds ingepakt in papier, en de documenten daar ook deponeren. Wanneer je de bode ziet aankomen, mag je de voorschriften eventueel ook naar buiten brengen om fysiek contact in de apotheek zoveel mogelijk te vermijden. De bode zal zelf aftekenen voor ontvangst.

Boekhoudkundige stukken voor het boekhoudkantoor A&T Partners (vermeld hierop ook het APB-nummer) of omslagen van artsen kan je zoals gewoonlijk meegeven met de bode.

Alvast hartelijk bedankt bij voorbaat voor jouw medewerking!

Benieuwd naar alle updates rond het corona-virus?

Die vind je hier terug!