Het afnemen van antigeentesten gedekt door de BA-verzekering van Curalia

ba-verzekering
20 juli 2021
Sinds 12 juli kunnen apothekers (op vrijwillige basis) snelle antigeentesten uitvoeren in hun apotheek. Deze activiteit wordt gedekt door de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Curalia

Hiervoor moet de apotheker eerst een theoretische en praktische basisopleiding volgen. In deze opleidingen wordt onder andere aangeleerd welke beschermende kledij moet gedragen worden, hoe de staalafname gebeurt, welke ruimte hiervoor moet ingericht worden en hoe de registratie van de testresultaten via de daarvoor voorziene software verloopt.

LET OP: De beroepsaansprakelijkheid is een wettelijke verplichting voor ALLE apothekers (werkgevers en bedienden).

Conform de richtlijnen van de Orde moeten ALLE apothekers hun burgerlijke (beroeps)aansprakelijkheid verzekeren. De werkgever, apotheker-titularis, of de onderneming, is verantwoordelijk voor al zijn medewerkers, apothekers en andere personeelsleden die in contact staan ​​met klanten, en moet zich dus verzekeren voor de verantwoordelijkheid met betrekking tot de handelingen die zij verrichten.

Anderzijds is het essentieel dat apothekers die als bediende werken, zich individueel verzekeren, met name om te beschikken over rechtsbijstand in het geval van een persoonlijke claim van een klant of een belangenconflict.

Meer informatie over de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 

Meer info?
Contact via info@curalia.be of 02/735.80.55
 

(informatie van Curalia via Magali Rapaille)

curalia
 

  • Altijd op de hoogte van de actualiteit
  • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
  • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
  • Gratis een zoekertje op onze website
  • Advies bij overplaatsing en fusie
  • Advies op maat van je apotheek

     Maak je lid