Incidentmelding (opname – ontslag ziekenhuis)

megafoon
15 oktober 2018
Liaisonfunctie binnen de eerste lijn in arrondissement Leuven.

Kom je als zorg- of hulpverlener uit de eerste lijn in contact met een incident of knelpunt tijdens het ontslag uit of de opname in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, de geestelijke gezondheidszorg…?
Dan kan je dit melden aan SEL GOAL door SEL-coördinator Evelyne Vereecke te contacteren via 
evelyne.vereecke@selgoal.be of 016 301 432. Als liaisonfunctie binnen de eerste lijn registreert en verzamelt zij de gesignaleerde problemen zodat structurele knelpunten of incidenten in kaart kunnen gebracht worden.
Apothekers uit het arrondissement Leuven kunnen hier gebruik van maken.
 

Wat deel je mee?
- De naam van het ziekenhuis en de betreffende afdeling
- De naam van de eerstelijnsorganisatie en/of discipline
 
Wat deel je niet mee?
Gelieve conform de privacywetgeving geen voor- of familienamen van betrokkenen te vermelden.

Let wel op: Deze liaisonfunctie is geen ombudsfunctie. Dit betekent dat de meldingen worden geregistreerd zodat zich herhalende problemen structureel kunnen worden aangepakt. Deze worden dan besproken binnen de begeleidingscommissies. Dit zijn overlegplatformen tussen de eerste, tweede en derde lijn met als doel het maken van afspraken binnen de transmurale zorg. Individuele problemen worden niet opgelost. Je zal dus zelf de nodige stappen naar de patiënt of cliënt moeten ondernemen.

Nog vragen? Contacteer onze dienst beroepsondersteuning: 

016 23 88 19 of of mail naar nathalie.engelborghs@baf.be