Lijst verplichte geneesmiddelen

geneesmiddelen
26 april 2018
De lijst van geneesmiddelen, grondstoffen en medische hulpmiddelen die in elke apotheek aanwezig moeten zijn, is gemoderniseerd en bijgevolg ook afgeslankt.

Er zijn een twintigtal producten van de lijst verdwenen: obsolete geneesmiddelen, producten die niet meer beschikbaar zijn en producten voor urgenties waar spoedopname in het ziekenhuis aangewezen is. De verplichting om 500 g kaliumjodide in bulk in voorraad te hebben, werd vervangen door 100 g. Met de 240 doosjes (10 x 65 mg) KI-tabletten, die recent verdeeld werden in het kader van het nucleair noodplan voldoe je daaraan.

Palliatieve zorg
Je zal merken dat er ook een 8-tal nieuwe producten zijn opgenomen in de lijst. Het gaat om producten die gebruikt worden in de palliatieve zorg die apothekers onmiddellijk ter beschikking moeten hebben om palliatieve zorgteams efficiënt bij te staan. Patiënten met een terminale aandoening beleven het einde van hun leven graag in een vertrouwde omgeving, maar hun zorg kan vrij plots veranderen en vraagt soms specifieke geneesmiddelen. 24 uur wachten om een behandeling op te starten is dan geen optie. In samenspraak met de palliatieve zorgverleners werden een aantal specifieke geneesmiddelen opgenomen in de lijst. Metamizol heeft bijvoorbeeld zijn nut (ook al bestaat er weinig evidentie over) in de behandeling van refractaire koorts in de palliatieve setting. Een andere veel voorkomende plotse kwaal bij het levenseinde is het palliatief delirium. Dat kan snel gecontroleerd worden met clotiapine en hyoscinebutylbromide. Ook morfine en midazolam worden gebruikt in het geval van palliatieve sedatie.

Minder stockverlies
Het in stock houden van verplichte geneesmiddelen vraagt uiteraard nog steeds een investering, die de moeite loont voor bijvoorbeeld die palliatieve patiënt. Zo vermijden we ook dat andere zorgverleners die geneesmiddelen - en hun overschotten - in minder gunstige omstandheden bewaren. Verlies valt nog steeds niet uit te sluiten, maar het risico op stockverlies is met meer dan 300 euro gedaald ten opzichte van de oude lijst!

We adviseren je om de zorgverstrekkers in je lokaal zorgnetwerk te laten weten welke geneesmiddelen je permanent in voorraad hebt voor hun (palliatieve) patiënten. APB zal naar de platformen voor palliatieve zorg communiceren.

APB heeft een praktische lijst opgesteld, waarop je kan zien welke producten geschrapt zijn van de lijst, welke hoeveelheden veranderd zijn, welke producten nog steeds op de lijst staan en welke producten er zijn bijgekomen.

Bron: APB