Magistrale kandidaten gezocht

Magistrale bereiding
28 november 2017
Help mee de kwaliteit van magistrale bereidingen aan te tonen en waar nodig te verbeteren.

Het Magistraal heeft alleen een toekomst als de bereidingen van onberispelijke kwaliteit zijn,
patiënten hebben hier recht op. De Beroepsgroep heeft zich in het Meerjarenkader geëngageerd om de kwaliteit van de magistrale bereidingen aan te tonen en waar nodig te verbeteren. Om van deze zelfcontrole een succes te kunnen maken, zijn er enthousiaste apothekers nodig die actief
deelnemen aan dit kwaliteitsbevorderend initiatief.

Aan de derde en laatste cyclus voor 2017 van het Kwaliteitsprogramma Bereidingen kan nog worden deelgenomen. 

Concreet worden er vandaag nog een 40-tal nieuwe apotheken (die nog niet deelnamen aan de 2vorige cycli) gezocht voor de bereiding van 100ml Chloorhexidinedigluconaat waterige oplossing 0,05%.

Geïnteresseerden kunnen zich tot eind november 2017 kandidaat stellen door naam en APBnummer van de apotheek te mailen naar KCB-CQP@apb.be.

Ook in 2018 zal het Kwaliteitsbevorderend programma worden verdergezet. De planning van de 6 cycli zijn momenteel in volle voorbereiding.

Suggesties voor TMF-bereidingen die jullie graag volgend jaar aan bod zien komen, zijn meer dan
welkom op het adres KCB-CQP@apb.be.

Alvast bedankt voor je medewerking. 

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.