Oprichting VIVEL

vivel
18 januari 2019
Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL, hield op 14 januari zijn installatievergadering.

Het VIVEL zal alle kennis en expertise samenbrengen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn. Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg voor – en de samenwerking rond – de persoon met een zorg- en ondersteuningsbehoefte te verbeteren.

Activiteiten van VIVEL:

  1. ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
  2. ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
  3. adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
  4. stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
  5. bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  6. adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapschapscommissie in Brussel.

Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting, heeft de voorzittershamer van het VIVEL opgenomen: “De betrokkenheid van alle actoren van de eerste lijn bij VIVEL is uniek. Ze toont aan dat er een grote wil bestaat om de samenwerking verder te intensiveren. Daardoor moeten mensen met een zorgvraag en mantelzorgers de best mogelijke hulp kunnen krijgen. We willen hiermee verder bouwen aan een persoonsgerichte zorg voor iedere Vlaming en, in het bijzonder, de meest kwetsbare”.

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.