Opstart enveloppe-actie psychiatrische ziekenhuizen Vlaams-Brabant

Poster
02 juni 2022
De enveloppe-actie loopt al een tijdje binnen Vlaams-Brabant. Zowel een aantal afdelingen op UZ Leuven en RZ Tienen werken al langere tijd met de 'groene enveloppe'. De groene enveloppe is bedoeld voor de huisapotheker, en via de enveloppe krijgt de huisapotheker het medicatieschema bij ziekenhuisontslag, waardoor de apotheker de nodige informatie heeft om een medicatie reconciliatie uit te voeren.

Nog even ter opfrissing: Hoe gaat de enveloppe-actie in zijn werk?

Bij het ziekenhuisontslag wordt een enveloppe meegegeven met de patiënt die bedoeld is voor de (huis)apotheker. In de enveloppe zit het medicatieschema bij ontslag, een informatiebrief (met uitleg over project en een QR-code dat verwijst naar het digitale registratieformulier om data te verzamelen rond de medicatie reconciliatie), en papieren voorschriften indien deze niet digitaal zijn. 

De apotheker kan met behulp van deze verkregen informatie een medicatie reconciliatie uitvoeren, d.w.z. dat de apotheker op zoek kan gaan naar geneesmiddel gebonden problemen of discrepanties en eventuele acties ondernemen zodat de patiënt zijn geneesmiddelenbeleid thuis correct kan verderzetten. Op die manier wordt ook zelfempowerment van de patiënt gestimuleerd. Het uitvoeren van een medicatie reconciliatie en medicatiebegeleiding is voor apothekers niets nieuw, want zij begeleiden hun patiënten nu ook al omtrent hun medicatie na een ziekenhuisontslag. De groene enveloppe is een tool die de informatie overdracht vanuit het ziekenhuis naar de officia-apotheek faciliteert, waardoor een medicatie reconciliatie uitgevoerd kan worden, en continuïteit in het transmurale medicatiebeleid gegarandeerd kan worden. 

Vanuit BAF hebben we ingezet op het uitbreiden in aantal ziekenhuizen die met de enveloppe werken. Daarom hebben we volop de algemene en psychiatrische ziekenhuizen gecontacteerd voor deelname aan de enveloppe-actie, zodat de huisapotheker beter betrokken wordt bij het transmuraal medicatiebeleid, en een medicatie reconciliatie kan uitvoeren waardoor de continuïteit van het medicatiebeleid van de patiënt in de thuissetting gegarandeerd kan worden. 

In deze post van vandaag focussen we op de psychiatrische ziekenhuizen:

Met trots kunnen we zeggen dat vandaag 4 van de 5 psychiatrische ziekenhuizen in Vlaams-Brabant opgestart zijn of weldra zullen opstarten met de enveloppe-actie! 

Welke ziekenhuizen zijn dit?

  • Zorggroep Alexianen (Tienen)
  • UPC Kortenberg
  • Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek
  • Sint-Annendael Diest 

Het is belangrijk wanneer je een enveloppe ontvangt, steeds de CNK-code weergeven op de achterkant van de enveloppe in de te scannen! Op die manier kunnen wij goed registeren en analyseren hoeveel enveloppen de apotheek bereiken. 

Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is vaak voor langere duur, en het ontslag wordt ook uitvoerig voorbereid vanuit het ziekenhuis samen met de patiënt. Toch is het erg belangrijk bij deze doelgroep tijdens de medicatie reconciliatie ook de aandacht te vestigen op de continuïteit van het medicatiebeleid in de eerstelijn, met specifieke focus op therapietrouw en haalbaarheid in de thuissetting. 

De medicatie reconciliatie bij een patiënt ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis, omvat een aantal extra aandachtspunten vergeleken met een medicatie reconciliatie na ontslag uit een algemeen ziekenhuis. 

Daarom hebben we vanuit BAF, in samenwerking met de KU Leuven een e-learning ontwikkeld (gegeven door professor Veerle Foulon). Je kan deze e-learning herbekijken via volgende link: Opleiding medicatie reconciliatie na onstlag uit een psychiatrisch ziekenhuis_5-10-21.mp4

Vragen of onduidelijkheden? Contacteer Mare Claeys via mare.claeys@baf.be

  • Altijd op de hoogte van de actualiteit
  • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
  • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
  • Gratis een zoekertje op onze website
  • Advies bij overplaatsing en fusie
  • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid