Orde der Apothekers strengt gestraft door BMA

apotheek
05 juni 2019
De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) “veroordeelt de Orde der apothekers omdat de Orde geprobeerd heeft om de ontwikkeling van de groep MediCare-Market te belemmeren en legt een boete van 1 miljoen euro op.”

In navolging van de beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), aangekondigd in het persbericht gepubliceerd op 5 juni 2019, in het kader van het onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende praktijken door de Orde der Apothekers (https://www.bma-abc.be/nl/over-ons/actualiteit/persbericht-nr16-2019) wenst de Nationale Raad van de Orde te reageren.


De Orde der Apothekers werd opgericht op initiatief van de overheid met als duidelijke opdracht het algemeen belang te dienen op het gebied van de volksgezondheid. Ze blijft deze taak, die vandaag nog steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in het belang van de patiënt te garanderen, uitvoeren. Door dit te doen brengt de Orde de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang, maar biedt burgers de noodzakelijke bescherming door de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarin de rol van de apotheker primeert, te vrijwaren.

De beslissing van het College van de BMA die net werd gecommuniceerd lijkt te stellen dat de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken.

Deze beslissing werd uitgesproken in het kader van de procedure voor vermeende inbreuk op het mededingingsrecht ten aanzien van de groep MediCare-Market die begin 2016 werd gestart tegen de Orde der Apothekers. Er werden praktijken aan de Orde toegeschreven om het model MediCare-Market van de markt uit te sluiten of zijn ontwikkeling te beletten en indirect aan MediCare-Market een minimum verkoopprijs van medicijnen op te leggen.  

Je kan de Orde steeds bereiken voor vragen of bijkomende informatie.

Nationale Raad
Orde der apothekers
Henri Jasparlaan 94
1060 Brussel
Tel.:02.537.42.67
info@ordederapothekers.be

Graag meer informatie? Contacteer het BAF-secretariaat.

Bel naar 016 23 88 19 of mail naar info@baf.be

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.