Papierloos voorschrift welkom in de apotheek

papierloos
30 augustus 2021
Lees op deze pagina het artikel "Papierloos voorschrift welkom in de apotheek sinds 1 juni" dat vzw Recip-e opmaakte voor apothekers.

Sinds 1 juni jl. kunt u als publieke apotheker patiënten over de vloer krijgen die hun geneesmiddelen volledig “papierloos” komen ophalen. Vanaf 15 september 2021 wordt het papierloze voorschrift breed uitgerold over het land.

Eerst en vooral: u zult niet overrompeld worden door patiënten met een volledig “papierloos” voorschrift. Om zorgverleners en burgers voldoende tijd te geven en om burgers correct te kunnen informeren, verloopt ook de laatste fase van de dematerialisatie van het voorschrift gefaseerd.

 • De volledige dematerialisatie is op 1 juni 2021 van start gegaan bij de publieke apothekers. Dat betekent dat uw software vandaag volledig in orde is voor de volledig papierloze aflevering van medicijnen aan uw patiënten.
 • De software voor voorschrijvers (artsen, tandartsen en vroedvrouwen) moet ten laatste tegen 15 september 2021 klaar zijn. Sommige artsen en andere zorgverleners zullen al in juni volledig gedematerialiseerd kunnen voorschrijven, andere misschien pas in september.
 • Burgers zullen in de aanloop naar 15 september uitgebreid uitleg krijgen over de dematerialisatie. Als apotheker zult u het nodige communicatiemateriaal voor uw patiënten ontvangen.
   

Waarom dematerialisatie?

Dematerialisatie houdt tal van voordelen in, onder meer:

 • eenvoudigere opvolging van de status van voorschriften;
 • betere communicatie tussen apothekers en artsen = betere zorg;
 • actievere rol voor de patiënt;
 • geen problemen meer met verloren voorschriften;
 • efficiëntere administratie = meer tijd voor de patiënt;


Sowieso zullen voorschrijvers een papieren bewijs van elektronisch voorschrift blijven meegeven aan hun patiënten, met daarop de welbekende RID-code. Enkel als patiënten expliciet aangeven dat ze hun voorschriften zelf digitaal zullen beheren, is een papieren bewijs niet langer nodig. Maar de evolutie naar dematerialisatie zal snel gebeuren, zoals reeds het geval was in andere sectoren.

Wat verandert er voor u?

Na de volledige uitrol van de dematerialisatie zult u op drie manieren medicijnen kunnen afleveren aan uw patiënten. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de uitleg op onze website:

 1. op voorlegging van het papieren bewijs van elektronisch voorschrift (zoals vandaag);
 2. op vertoning van een digitaal bewijs van elektronisch voorschrift (bijv. via een app)
 3. volledig digitaal:
  • na inlezing van de eID-kaart van de patiënt;
  • op basis van het rijksregisternummer van de patiënt (enkel als de patiënt al eerder een voorschrift kwam afhalen via zijn of haar eID-kaart).

Verbeterde privacy

Een patiënt die voor het volledig digitale voorschrift kiest, zal kunnen vragen aan de arts of andere voorschrijver om een bepaald voorgeschreven medicijn niet te tonen aan de apotheker. De voorschrijver doet dat door de zogenaamde VISI flag voor dat voorschrift op “toe” te zetten. Als apotheker krijgt u dat voorgeschreven medicijn niet te zien als de patiënt zijn of haar eID-kaart inleest of als u zijn of haar rijksregisternummer ingeeft.
Voor “afgeschermde” medicijnen geeft de voorschrijver een papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift mee. Op die manier kan de patiënt volledig autonoom bepalen welke apotheker dat voorgeschreven medicijn mag zien bij het aanbieden van zijn of haar eID-kaart of rijksregisternummer, een hele vooruitgang op het vlak van privacy.

Reservatie bij apotheek X of Y

Een andere belangrijke nieuwigheid is dat patiënten hun voorgeschreven medicijnen zullen kunnen reserveren bij een apotheker naar keuze. Enkel de aangeduide apotheek krijgt het voorschrift te zien. Als een patiënt een bepaald medicijn bij u heeft gereserveerd, kunt u hem of haar vervolgens verwittigen wanneer het klaarligt (bepaalde Apps zullen vanaf eind 2021 de optie van contactgegevens van de patiënt voorzien).

Via www.mijngezondheid.be en bepaalde apps kunnen patiënten vandaag hun voorgeschreven medicijnen al reserveren bij een specifieke apotheek (sinds 1 juni). Straks wordt dat mogelijk via nog meer patiëntenkanalen.
 

Extra informatie voor apothekers

Wenst u meer informatie over de dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift voor de apotheker? Dan raden we u de volgende betrouwbare bronnen aan:

 • Op de website van Recip-e staat het volledige proces van dematerialisatie beschreven.
 • Via zijn leerplatform biedt het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (Vivel) een online cursus aan rond elektronisch voorschrijven en afleveren. De cursus is gratis te volgen via deze link.
 • Op 27 en 31 mei en op 19 augustus organiseerde Vivel drie webinars over dematerialisatie. De opname van 31 mei kunt u herbekijken via deze link. De presentatie die gebruikt werd tijdens die webinar vindt u via deze link. Voor de andere opnames kan u ook terecht op de website van Vivel. Ook in september zijn er nog interessante webinars.
 • Bijkomende vragen kunt u stellen via uw software leverancier of via VIVEL dit webformulier, via +32 50 77 11 11 (elke werkdag van 8u30 tot 20u).


De vzw Recip-e is het “multidisciplinaire” team dat het elektronisch voorschrift mee mogelijk helpt maken in de Belgische gezondheidszorg. De vzw bestaat uit vertegenwoordigers van alle zorgverstrekkers die in het Verzekeringscomité van het Riziv zetelen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen) met Dr Marc Moens als voorzitter. Sinds april 2019 wordt Recip-e geleid door dr Apr Katrien Thorré.


Meer weten over vzw Recip-e? Lees dan zeker dit interview met Katrien Thorré van december 2020, naar aanleiding van 10 jaar Recip-e.

 • Altijd op de hoogte van de actualiteit
 • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
 • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
 • Gratis een zoekertje op onze website
 • Advies bij overplaatsing en fusie
 • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid