PC 313: 702 euro aan premies in 2018

premie
16 mei 2018
Om de koopkracht van de werknemers in dit paritair comité te verhogen werden verschillende premies ingevoerd.

Het sectorakkoord 2017-2018 is voor paritair comité 313 op 1 januari 2017 in werking getreden. Om de koopkracht van de werknemers in dit paritair comité te verhogen werden verschillende premies ingevoerd. De werknemers hebben in 2018 recht op drie verschillende premies:

  1. Er wordt een brutopremie voorzien van 100 EUR vóór 31 januari 2018;
  2. Werknemers hebben tevens recht op een recurrente jaarlijkse premie van 352 EUR. Hiervan wordt de helft, 176 EUR, uitbetaald in juli 2018. De andere helft wordt uitbetaald in december 2018;
  3. Een extra premie van 250 EUR wordt voorzien. De betaling dient hier eveneens in twee tijden te gebeuren: 125 EUR in juli 2018 en 125 EUR in december 2018.

De laatste twee premies kunnen binnen een onderneming omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel. De premies kunnen bijvoorbeeld omgezet worden in een groepsverzekering of in een verhoging van de maaltijdcheques. De effectieve waarde van het voordeel, verhoogd met de bijhorende patronale lasten en kosten moet echter gelijkwaardig blijven.

Bron: CAO 1 februari 2016 (registratienr. 132540), KB 23 maart 20174, BS 7 april 2017.
CAO 20 december 2017 (registratienr. 144858), BS 15 maart 2018.

Heb je nog vragen?  Stuur dan een mailtje naar info@baf.be.