Samen Sterk: BAF kwam naar je toe

samen sterk
30 mei 2019
Het voorjaar van 2019 stond helemaal in het teken van de Samen Sterk-avonden.

Heel wat apothekers maken zich zorgen over hun toekomst. BAF bezocht daarom de afgelopen maanden alle 11 eerstelijnszones in Vlaams-Brabant om samen een blik vooruit te werpen. Het doel? Zoveel mogelijk apothekers samenbrengen en samen met hen de dialoog aangaan over hun lokale noden, bezorgdheden en de toekomst van hun regio. Alle eerstelijnszones zijn bezocht, maar daar stopt het uiteraard niet. We blikken met jullie graag terug op deze avonden, maar vertellen ook wat je verder nog van ons mag verwachten. 

Je moet eerst weten waar je nu staat...

Met veel enthousiasme begonnen we eind januari aan onze ‘tour van Vlaams-Brabant’. Starten deden we in januari in de eerstelijnszone Pajottenland, eindigen deden we met evenveel enthousiasme op 21 mei in de eerstelijnszone Leuven Zuid. De avonden verliepen volgens een vast stramien, maar werden wel steeds aangepast aan de noden en kenmerken van de eerstelijnszone in kwestie. Een persoonlijke aanpak die duidelijk werd gewaardeerd.

Om een blik vooruit te kunnen werpen, was het belangrijk dat we eerst stil stonden bij de huidige situatie. De oprichting van de eerstelijnszones en het huisapothekerschap zijn daarin twee onmisbare schakels. BAF werkt in 2019 rond een traject “eerstelijnszones” waar we een aantal duidelijke doelen voor ogen hebben:

 • Minstens één ambassadeur in elk van de 11 eerstelijnszones
 • Minstens één ambassadeur in elk van de 11 zorgraden
 • Ambassadeurs versterken in hun rol
 • Een afsprakenkader maken voor de ambassadeurs
 • Apothekers nauwer laten samenwerken door de apothekerskring nieuw leven in te blazen
 • Verdere bewustmaking over werking en inhoud van eerstelijnszones

ELZ

We lichtten uitgebreid toe wat het gegeven “eerstelijnszones” is, wat dit betekent op lokaal niveau en wat dit voor jou als apotheker betekent. Op dit moment en naar de komende en jaren toe. 

Sinds 2018 zijn we vertrouwd met het begrip “huisapotheker”. Tijdens onze avonden gaven we een overzicht van wat wij in 2019 doen om jullie te helpen deze rol een concrete invulling te geven. Maar je kreeg er eveneens heel wat concreet cijfermateriaal over het huisapothekerschap: je kon de cijfers van jouw eerstelijnszone perfect vergelijken met de cijfers in Vlaams-Brabant, Vlaanderen en België. Wij stemmen ons aanbod af op jullie noden, zodat jullie het huisapothekerschap volop kunnen opnemen én tevreden kunnen zijn in die rol. 

huisapo

…. om te kunnen weten waar je naar toe gaat

De realiteit is dat er in het huidige apotheeklandschap veel verandert en er best wat bedreigingen zijn. Na een korte stand van zaken werd er tijdens de avonden heel snel het woord gegeven aan de apothekers zelf. Wat kunnen we samen doen om de apotheek van de toekomst waar te maken? BAF reikte hierbij heel wat cijfermateriaal aan en baseerde zich op vier mogelijke samenwerkingsmodellen.

samenwerking

De rode draad doorheen de avonden was het enthousiasme van de aanwezige apothekers. Het werden avonden met veel vragen. Voor ons en voor mekaar. Kritiek werd geuit, maar er werd ook heel concreet gepraat met elkaar. We leerden als beroepsvereniging ook heel wat bij: het was bijzonder waardevol om in elke regio te gaan luisteren naar de plaatselijke besognes. In de ene eerstelijnszone leeft een bepaald thema of probleem meer dan in een andere, maar we konden vaststellen dat er steeds heel snel tot de kern van de zaak is gekomen en er daarna heel lang is gepraat en nagepraat. Zaadjes werden geplant en intussen kiemen ze volop, sommigen zijn zelfs al klaar om te oogsten.

 

chequeElke avond werd op een goede wijze afgesloten: BAF schenkt elke eerstelijnszone een cheque van 750 EUR waar de apothekers zelf mee aan de slag kunnen. Op die manier ondervinden jullie hopelijk zo weinig mogelijk hindernissen om samen te blijven komen. 

Wat hebben de voorbije Samen Sterk avonden tot nu toe al tot stand gebracht?

 • In elke eerstelijnszone kwamen apothekers opnieuw samen (of zijn de plannen daarvoor in de maak) om opnieuw samen te komen om te praten over hun toekomst.
 • Een aantal apothekers stelden zich kandidaat (of werden al verkozen) om te zetelen in de zorgraad.

Hoe gaan we nu verder? 

BAF ziet de Samen Sterk avonden als een startpunt. Onze aanpak om de bedreigingen het hoofd te kunnen bieden en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Op ons eentje zullen wij de veranderingen en bedreigingen niet aankunnen. Daarvoor hebben we jullie nodig. Het menselijk kapitaal en de kracht ligt bij de apothekers. Daar geloven wij in. We zetten dus onze beide beste beentjes voor om jullie hierin als partner op weg te helpen naar de apotheek van de toekomst. Wat mag je van ons nog verwachten?

 • Wij volgen het reilen en zeilen binnen elke eerstelijnszone nauwgezet op: wat wordt er ondernomen? Wanneer komt het veranderteam samen? Is er iemand geïnteresseerd in samenwerking? 
 • We helpen waar we kunnen. Collega Leen Gyselaers is je aanspreekpunt wanneer je vragen hebt over mogelijke samenwerking, de eerstelijnszones, MFO's... Recent verwelkomden we ook collega Marijke De Meuleneire. Zij beantwoordt al jouw juridische en economische vragen.
 • Wij blijven continue in verbinding met het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) om ook daar samen te werken.
 • De diensten van BAF staan volledig in het teken van jullie en jullie noden. Nu en in de toekomst.
 • Via onze cel “Innovatie & Geïntegreerde Zorg” houden we de vinger aan de pols.

Heb je de bijeenkomst van jouw regio gemist? Of zit je (nog) met vragen? Neem contact met ons op via info@baf.be of 016 23 88 19 en we helpen je graag verder. Hou zeker ook onze website en sociale media kanalen in de gaten. 
 

Nog vragen? Contacteer onze dienst beroepsontwikkeling: 

016 23 88 19 of of mail naar: leen.gyselaers@baf.be