Samen Sterk - resultaten + next steps

samen
23 juli 2019
Rapport van een bezoek aan 11 Vlaams-Brabantse eerstelijnszones.

Afgelopen voorjaar bezochten we elke eerstelijnszone tijdens onze 'Samen Sterk'-avonden. Het doel? Apothekers samenbrengen om in dialoog te gaan over drie belangrijke thema's: de eerstelijnszorg in hun regio, de huisapotheker en de toekomst van het beroep.

Tijdens deze avonden gaven we heel wat informatie mee, maar stimuleerden we vooral de dialoog; tussen BAF en haar leden, maar nog meer tussen de aanwezige collega's onderling.
 

De impact van de avonden, de resultaten van onze bevraging en de volgende stappen:
je leest het in dit rapport 

Nog vragen? Contacteer onze dienst beroepsondersteuning: 

016 23 88 19 of of mail naar nathalie.engelborghs@baf.be