Schorsing aflevering geneesmiddelen met folcodine vanaf 01/10/2022

Schorsing aflevering geneesmiddelen met folcodine vanaf 01/10/2022
03 oktober 2022
Door bezorgdheid over het risico op anafylactische reacties wordt de aflevering van geneesmiddelen die folcodine bevatten, geschorst vanaf 1 oktober 2022. Dit betreft zowel de specialiteiten die folcodine bevatten als de magistrale en officinale bereidingen, die bijgevolg niet meer door de apotheker mogen worden afgeleverd vanaf 1 oktober 2022.

Bezorgdheid over het risico op anafylactische reacties (plotse, ernstige en mogelijk levensbedreigende allergische reacties) veroorzaakt door bepaalde geneesmiddelen die neuromusculaire blokkerende stoffen (NMBA's) worden genoemd, heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ertoe aangezet de baten-risicoverhouding van geneesmiddelen op basis van folcodine te beoordelen.  Deze kwam er op verzoek van het "Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé" (ANSM), via het opstarten van een spoedprocedure op Europees niveau naar aanleiding van de voorlopige resultaten van een in Frankrijk uitgevoerde studie. Deze resultaten suggereren dat de inname van folcodine tot 12 maanden vóór een algemene anesthesie het risico op een NMBA-gerelateerde anafylactische reactie kan verhogen.

In afwachting van de resultaten van deze beoordeling, heeft de minister van Volksgezondheid op voorstel van het FAGG, uit voorzorg en gelet op het feit dat folcodine wordt gebruikt bij goedaardige aandoeningen van de luchtwegen waarvoor therapeutische alternatieven bestaan, bij Ministerieel Besluit de aflevering van geneesmiddelen die folcodine bevatten geschorst vanaf 1 oktober 2022.

Aanbevelingen

In geval van anesthesie en/of gebruik van NMBA's moeten de gezondheidszorgbeoefenaars informeren naar het gebruik van folcodine door de patiënten, ook al hebben zij reeds eerder folcodine gebruikt.
Gezondheidszorgbeoefenaars mogen niet langer geneesmiddelen met folcodine voorschrijven of afleveren.
Patiënten worden verzocht hun behandeling op basis van folcodine stop te zetten en contact op te nemen met hun behandelend arts om een therapeutisch alternatief te vinden.

De volledige communicatie van het FAGG kan je hier nalezen.

 

 

  • Altijd op de hoogte van de actualiteit
  • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
  • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
  • Gratis een zoekertje op onze website
  • Advies bij overplaatsing en fusie
  • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid