Uitbreiding snelle antigeentesten bij symptomatische burgers

Uitbreiding snelle antigeentesten
01 september 2021
Sinds enkele maanden loopt er in een aantal Brusselse apotheken een succesvol pilootproject rond snelle antigeentesten waarbij (opgeleide) apothekers snelle antigeentesten afnemen in de apotheek bij symptomatische patiënten. Op vraag van de beroepsverenigingen (APB - VAN) werd er beslist om dit project uit te breiden naar Vlaanderen.

In dit project komt de rol van de apotheker als de laagdrempelige partner mooi tot uiting, aangezien er zo een belangrijke groep symptomatische personen die zich niet laat testen, toch bereikt wordt door hen de kans te geven om dit bij de apotheker te doen.

Vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid werden er enkele wijken/regio's in Vlaanderen geselecteerd op basis van kwetsbaarheid. Momenteel werden er een 79-tal apotheken in Vlaanderen voorgesteld door APB die momenteel al testen afnemen bij reizigers/evenementbezoekers, reeds opgeleid zijn en voldoen aan de voorwaarden omtrent locatie. 
Ondertussen heeft de federale beleidscel ook de opdracht gegeven aan het RIZIV om de terugbetalingsprocedure in gang te zetten.

Voor Vlaams-Brabant komen momenteel uitsluitend een vijftal apotheken in bepaalde wijken in Machelen en Vilvoorde in aanmerking, op basis van de indicator kwetsbaarheid (deze lijst kan in de toekomst uitgebreid worden).

De betrokken apothekers kregen hierover een apart e-mailbericht van ons. Van zodra wij uitsluitsel hebben van deze apotheken over het al dan niet opnemen van deze uitbreiding, zullen wij hierover breder communiceren.

Kreeg jij geen aparte mail, maar denk je wel in deze regio (enkele kwetsbare wijken in Machelen en Vilvoorde) te liggen en voldoe je aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op en wij bekijken het samen met de collega's bij APB.


Momenteel is nog niet alles helder en worden er bepaalde zaken nog besproken. Van zodra wij meer nieuws hebben, brengen wij jou op de hoogte.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

  • Altijd op de hoogte van de actualiteit
  • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
  • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
  • Gratis een zoekertje op onze website
  • Advies bij overplaatsing en fusie
  • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid