Uitstel van de prijsdalingen van 1 april!

Prijsdalingen
25 maart 2020
De prijsdalingen die zouden ingaan op 1 april ten gevolge van de besparingsmaatregelen zijn tot nader order uitgesteld.

Uitstel van de prijsdalingen van 1 april!

De prijsdalingen die zouden ingaan op 1 april ten gevolge van de besparingsmaatregelen zijn tot nader order uitgesteld.

Het RIZIV heeft meegedeeld dat de prijsdalingen die voorzien waren vanaf 1 april worden uitgesteld: "Op vraag van de Beleidscel, wensen wij u te melden dat ten gevolge de vertraging in de aanneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen voor de besparingsmaatregelen voor het geneesmiddelenbudget, en omwille van de urgenties die de COVID-19 beheersing opdringt, de Minister heeft vastgesteld dat de besliste besparingsmaatregelen m.b.t. de farmaceutische specialiteiten niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. De exacte datum van inwerkingtreding van deze besparingsmaatregelen kan momenteel nog niet worden vastgelegd."

Opgelet: Er zijn wel prijsdalingen voor astma- en COPD-geneesmiddelen op 1 april. Alleen de nieuwe besparingsmaatregelen worden uitgesteld.

Op 1 april worden de terugbetalingsmodaliteiten voor de geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD gewijzigd, dit gaat gepaard met een prijsdaling. Geneesmiddelen die voorheen werden vergoed mits controle à posteriori of mits attest worden vanaf 1 april vergoed zonder voorwaarden.

De lijst van de betrokken specialiteiten vind je hierbij:

HELPDESK voor tariferende leden

016 23 88 19  

Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Tariferen bij BAF: jouw voordelen & onze dienstverlening.