Veilig communiceren met siilo

siilo
08 april 2020
Gratis, veilige messenger voor de gezondheidszorg

Tijdens deze gezondheidscrisis merken wij dat onze apothekers een enorme nood hebben aan overleg en ondersteuning. Er is een grote vraag naar meer afstemming en betere communicatie. Wij willen onze leden daarin tegemoetkomen door de applicatie Siilo te omarmen als veilige messenger. Ons doel is om zo de communicatie naar onze leden en tussen onze leden onderling te optimaliseren. Daarnaast zien wij een opportuniteit voor onze leden om via deze applicatie in overleg te kunnen laten gaan met andere zorgverleners in de regio (regionale netwerken).

Ook zouden er per eerstelijnszone groepen opgemaakt kunnen worden waarin apothekers snel digitaal overleg kunnen plegen met collega’s. Dit leidt tot een beter contact tussen de verschillende zorgambassadeurs van de verschillende eerstelijnszones, maar ook tot meer dialoog tussen de achterban van apothekers per eerstelijnszone (horizontale netwerken).

Vanuit BAF dienden we een project in bij de Koning Boudewijnstichting om siilo in te bedden in de werking van onze apothekers.
Ondertussen kregen we de boodschap dat ons project is goedgekeurd en zullen we de komende maanden werken aan de integratie van siilo!

Wil je meer info over deze handige communicatietool? Lees dan hier verder.

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Benieuwd naar alle updates rond het corona-virus?

Die vind je hier terug!