Thuisleveringsproject

thuislevering
Farmaceutische zorg
Geraakt een patiënt door ziekte niet bij zijn huisapotheker? Kan hij zich niet verplaatsen en wil of kan hij aan niemand hulp vragen? Met dit project wil BAF de huisapothekers ondersteunen om patiënten een extra service aan te bieden.

De coronapandemie zorgt momenteel voor speciale maatregelen en vraagt verhoogde inspanningen van de gehele gezondheidszorgsector, ook van het apothekerskorps. Daarom zijn we samen met APB (Algemeen Pharmaceutische Bond) sneller van start gegaan met ons innovatief thuisleveringsproject om zorgproducten én geneesmiddelen tot bij de patiënten thuis te brengen. Zo verlengen we de toog van de apotheker tot bij de patiënten thuis.

Dankzij een stevige onderlinge samenwerking kunnen apothekers thuislevering uitbouwen als een nieuwe dienst. De thuislevering wordt georganiseerd door groepjes huisapothekers uit eenzelfde regio, die eventueel om de beurt, de leveringen op zich nemen voor de ganse groep. Zo willen ze zo veel mogelijk patiënten helpen met een minimale inspanning. De thuislevering gebeurt dus door wetenschappelijk geschoolde zorgverleners, niet door een koerierdienst. Zo blijven kwaliteit en farmaceutische zorg onverminderd gewaarborgd. De optimale route voor de belevering zal berekend worden door het professioneel platform dat reeds jaren in gebruik is bij onze buren in de Nederlandse apotheken, waar thuislevering een standaard dienstverlening is.
Het project wordt na de coronacrisis zonder twijfel op nationaal niveau verdergezet. Daarom zal BAF apothekers die in een lokale groep willen starten blijvend ondersteunen.Dit project wordt vanaf 2020 verder opgevolgd door APB.

Maak thuislevering mee bekend!

Ontdek hier de affiche en flyers over thuislevering. Je kan ze downloaden en vervolgens afdrukken.

Hang de affiche in je apotheek, maak er een foto van en bezorg die aan ons! 

 

Benieuwd naar de laatste stand van zaken?

Wil je weten welke groepen er reeds gestart zijn en welke apotheken deelnemen aan het project? Lees dan hier verder!

 

Hoe kan je medicatie op een verantwoorde manier thuis leveren?

Lees de APB richtlijn omtrent dit thema.