Ophaalactie verdovende middelen

verdovende middelen
27 augustus 2020
Ook organiseert BAF dit najaar een inzamel- en vernietigingsactie voor vervallen verdovende middelen. Schrijf je snel in, want door de ophaling en vernietiging te centraliseren, kunnen we de kosten aanzienlijk drukken.

Inschrijven voor deze actie kan tot en met 27 september 2020.

Ik schrijf me in

Vervallen verdovende middelen vallen onder een specifieke wetgeving, die ook van toepassing is op de vernietiging van vervallen producten. Omdat het vaak over kleine hoeveelheden gaat is de kost voor vernietiging in verhouding voor de individuele apotheker zeer hoog. Door de ophaling en vernietiging te centraliseren, kunnen we de kosten aanzienlijk drukken.

BAF organiseert daarom een inzamel- en vernietigingsactie in het najaar van 2020 en heeft daarvoor een activiteitenvergunning van het FAGG bekomen. 

WELKE GENEESMIDDELEN EN GRONDSTOFFEN MAG JE MEEGEVEN? 

 • Onder verdovende & psychotrope middelen verstaan we alle middelen opgelijst in bijlage I, II en IV van het koninklijk besluit van 6 september 2017 afkomstig van apothekers. Dit is ook de lijst die wordt meegestuurd met de verdovingsbons. Deze lijst is raadpleegbaar op de website van het FAGG via deze link.
 • Het gaat enkel over middelen die uit stock moeten worden gehaald omwille van overschrijding van de vervaldatum. Het pv dekt zo de negatieve stockbeweging. Verdovende middelen die reeds werden afgeleverd aan de patiënt via een doktersvoorschrift en teruggebracht werden in de apotheek mogen vernietigd worden via de normale weg van vervallen geneesmiddelen. 

PROCEDURE

 • Bestel vóór 28/09 één of meerdere geïnventariseerde zakjes waarin de vervallen verdoving kan verzameld worden. Deze zakjes hebben een afmeting van 255mmX385mm, kunnen een inhoud van ongeveer 1 kg bevatten en zijn hermetisch afsluitbaar. Alleen de bestelde en geïnventariseerde zakjes worden aanvaard. Niet-gebruikte zakjes kunnen bij de ophaling terug meegegeven worden.

 • Er zijn 3 manieren om geïnventariseerde zakjes te ontvangen: 
  - Via de bodes (alleen voor TD klanten) – bezorgd met de ronde van oktober 
  - Via Febelco 
  - Via de post (€ 2,5 verzendingskosten) 

 • Per zakje, maak je een alfabetisch gerangschikte inventaris die de inhoud en het nummer van het zakje weergeeft. 
  >>Download hier onze inventarislijst. 
  De inventarislijst moet digitaal ingevuld worden. Er worden geen handgeschreven inventarislijsten aanvaard. Vergeet niet de nummer van het zakje te noteren op je inventarislijst! Elke inventarislijst moet tevens voorzien zijn van de originele handtekening van de apotheker-titularis (geen kopie of scan!). De apotheker-titularis is ervoor verantwoordelijk dat de inhoud van het zakje overeenstemt met de inventaris. 

 • Stuur de digitaal ingevulde inventarislijst(en) (handtekenen is niet nodig) naar info@baf.be  
  ten laatste op 31/10/2020. 

 • Je vult de zakjes met vervallen verdovende specialiteiten (in hun originele verpakking) en magistrale bereidingen die nooit afgeleverd werden aan een patiënt. Je sluit het zakje daarna hermetisch af. 

 • Print de inventarislijst(en) uit in tweevoud, onderteken elke lijst en hecht de 2 exemplaren vast aan het bijhorende zakje (nummer op zakje komt overeen met nummer op inventarislijst). De titularis is ervoor verantwoordelijk dat de inhoud van het zakje overeenstemt met de inventaris. 

 • Een medewerker van BAF komt de zakjes persoonlijk ophalen gedurende de maand november. Je wordt op voorhand verwittigd wanneer we langskomen. De overdracht van het zakje gebeurt door de titularis. Deze ondertekent ter plekke de reeds doorgestuurde inventarislijst in 2-voud. Verzenden per post, meegeven met de groothandel of andere methodes zijn verboden volgens de wetgeving. 

 • Begin december komt de inspecteur van FAGG naar BAF om de inventaris met de inhoud van de zakjes te controleren. Na de vernietiging wordt er aan iedere deelnemende apotheker een attest van vernietiging opgestuurd. Dit document dient bewaard te worden door de titularis.

Hieronder vind je een opsomming van de deadlines voor deze groepsaankoop

Inschrijven tot en met 27 september
Bestellen van zakjes tot en met 27 september
Opsturen digitale inventarislijst(en) 31 oktober
Ophaling zakjes door BAF maand november
Inspectie door FAGG bij BAF begin december


TARIEVEN

 • Ben je lid van BAF én tariferend klant? Dan betaal je €32/zakje excl. BTW 
 • Ben je lid van BAF, maar geen tariferend klant? Dan betaal je € 42/zakje excl. BTW + € 25 administratiekosten 
 • Ben je nog geen lid? Maak je snel lid en geniet nu van ons kennismakingstarief tot eind 2020!

 

Schrijf je nu in voor de groepsinzamelactie en geniet van het BAF voordeeltarief.

Ik schrijf me in


Ontdek ook onze andere groepsaankopen dit najaar:

Word vandaag nog lid van BAF en geniet van onze voordelen

 • Altijd op de hoogte van de actualiteit
 • Een breed vormings- en activiteitenaanbod
 • Voordelige ophalingen en groepsaankopen
 • Gratis een zoekertje op onze website
 • Advies bij overplaatsing en fusie
 • Advies op maat van je apotheek

   Maak je lid