GDPR

gdpr
29 mei 2018
GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd op 25 mei 2018 van kracht. Wat betekent dit voor jou?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation en wijst op een Europese verordening, die een betere bescherming van de persoonsgegevens van Europese burgers nastreeft. Deze vervangt de Privacywet uit 1992.

De GDPR heeft ook gevolgen voor jou in de apotheek. APB en OPHACO hebben samen met de lokale beroepsverenigingen, tariferingsdiensten en softwarehuizen, een project opgestart waarin ze hun leden begeleiden bij de implementatie van deze nieuwe richtlijn.

BAF en APB helpen je op weg met heel wat documenten en modellen om jouw apotheek in orde te stellen.

Hier vind je meer informatie over GDPR.

Heb je vragen: mail naar gdpr@baf.be of bel naar 016 23 88 19

Een overzicht van de eerdere nieuwsbrieven over de opvolging van dit project: