IPSA | Jicht van A tot Z belicht - Webinar

IPSA 2024: Jaarcyclus Apotheker

Jicht van A tot Z belicht - Webinar

Leerdoelen:

  • Inzicht in de klinische aspecten van jicht: pathofysiologie, symptomen, comorbiditeiten
  • Geven van niet-medicamenteuze adviezen betreft het aanpakken van risicofactoren
  • Kennis over de farmacologische interventies bij een acute aanval versus een onderhoudsbehandeling
  • Korte kennismaking met andere vormen van artritis en artrose

Sprekers: dr. apr. Matthias Gijsen, apr. Karolien Walgraeve, dr. apr. Lorenz Van der Linden

Inschrijven via het IPSA-leerplatform: www.ipsa.be.

Bekijk hier de volledige folder over de jaarcyclus Apotheker.