BAF: toekomstgericht, voor en met de Vlaams-Brabantse huisapotheker!

BAF ondersteunt jou en je collega’s- officina-apothekers bij de dagelijkse invulling van je beroep. We bereiden je voor op veranderingen en uitdagingen die komen en spelen daarbij zo concreet mogelijk in op je vragen en noden. We doen dat op basis van de visie, missie en de doelstellingen van de beroepsvereniging.

Missie 

BAF is de toekomstgerichte beroepsvereniging van en voor Vlaams-Brabantse officina-apothekers en hun team. BAF wil een impactvolle organisatie zijn die haar leden ondersteunt in de uitoefening van hun beroep door performante dienstverlening, proactieve beroepsontwikkeling en optimale vertegenwoordiging.

Visie

BAF werkt aan haar missie als een open vereniging, met de ondersteuning van een professioneel team en met de focus op de toekomst.
Die focus richt zich op vier evenwaardige pijlers: 

 • Samenwerking tussen apothekers onderling, tussen zorgverstrekkers in de eerstelijn, tussen apothekersverenigingen onderling en tussen apothekersverenigingen, universiteiten, overheden en andere organisaties in de gezondheidszorg
 • Proactieve ondersteuning van de leden in hun veranderende rol als verstrekkers van Farmaceutische Zorg
 • Ontwikkeling en promotie van geïntegreerde zorg rond de patiënt met het oog op gezondheidswinst en kost-effectiviteit
 • Een duurzaam economisch model voor de apotheek, die het sociaal ondernemerschap bevordert
   

De doelstellingen van BAF

 • We brengen apothekers samen in een collegiaal netwerk.
 • We behartigen de belangen van apothekers op lokaal niveau en vertegenwoordigen hen in overkoepelende structuren zoals het Vlaams Apothekers Netwerk, IPSA en APB.
 • We ondersteunen onze leden bij het uitoefenen van hun beroep met informatie, tarifering, beroepsontwikkeling, farmaceutische zorg en andere noden.
 • We zorgen ervoor dat de rol van de lokale officina-apotheker verankerd wordt in de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaams-Brabant.
 • We werken samen met beroepsverenigingen van apothekers en Vlaams-Brabantse organisaties met gelijklopende doelstellingen.
 • We communiceren open aan en met onze leden, medewerkers en partners. Zo willen we constructief de toekomst van het beroep verder uitbouwen.