BAF: toekomstgericht, voor en met de Vlaams-Brabantse huisapotheker!

BAF ondersteunt jou en je collega’s- officina-apothekers bij de dagelijkse invulling van je beroep. We bereiden je voor op veranderingen en uitdagingen die komen en spelen daarbij zo concreet mogelijk in op je vragen en noden. We doen dat op basis van de visie, missie en de doelstellingen van de beroepsvereniging.

Missie en visie

BAF is dé toekomstgerichte beroepsvereniging, van en voor Vlaams-Brabantse officina-apothekers en hun team. We stimuleren en ondersteunen samenwerking en zetten sterk in op beroeps- en beleidsontwikkeling op het niveau van de lokale officina-apotheker.

Onze drijfveer? De steeds evoluerende rol van de apotheker als belangrijke zorgverstrekker op de eerste lijn, in combinatie met verantwoord en rendabel ondernemen. Samen met apothekers en andere zorgpartners ontwikkelen we een geïntegreerde zorg voor de patiënt.

De doelstellingen van BAF

  • We brengen apothekers samen in een collegiaal netwerk.
  • We behartigen de belangen van apothekers op lokaal niveau en vertegenwoordigen hen in overkoepelende structuren zoals het Vlaams Apothekers Netwerk, IPSA en APB.
  • We ondersteunen onze leden bij het uitoefenen van hun beroep met informatie, tarifering, beroepsontwikkeling, farmaceutische zorg en andere noden.
  • We zorgen ervoor dat de rol van de lokale officina-apotheker verankerd wordt in de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaams-Brabant.
  • We werken samen met beroepsverenigingen van apothekers en Vlaams-Brabantse organisaties met gelijklopende doelstellingen.
  • We communiceren open aan en met onze leden, medewerkers en partners. Zo willen we constructief de toekomst van het beroep verder uitbouwen.